Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Medborgerførstehjælp

Kursus nr.: FUNK-003. Varighed: 7 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau. […]

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Kursus nr.: FUNK-002. Varighed: 8 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Færdselsrelateret førstehjælp for bil/mc/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop. lovpligtige kursus i færdselsrelateret førstehjælp for bil/mc/traktor består af flg. uddannelsesmoduler: Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 4 timer. Færdselsrelateret førstehjælp for […]

Læs mere

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Kursus nr.: TILVALG-009. Varighed: 1½ timer. + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Deltageren kan vurdere hvornår […]

Læs mere

Førstehjælp og forebyggelse til børn

FØRSTEHJÆLP OG FOREBYGGELSE TIL BØRN Kursus nr.: TILVALG-008. Varighed: 2½ min. + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer […]

Læs mere

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger

Kursus nr.: TILVALG-007. Varighed: 30 min. inkl. pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger samt indre og ydre ætsninger. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen. Kurset følger […]

Læs mere

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperatur-påvirkninger

FØRSTEHJÆLP VED SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNING Kursus nr.: TILVALG-006. Varighed: 1 time inkl. pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp […]

Læs mere

Førstehjælp ved Blødninger

Kursus nr.: TILVALG-005. Varighed: 1½ timer inkl. pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger. Overordnet kompetencemål Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering […]

Læs mere

Førstehjælp ved Sygdomme

Kursus nr.: TILVALG-004. Varighed: 1½ timer inkl. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved Sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen samt vejrtrækningsbesvær. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og […]

Læs mere

Førstehjælp ved Småskader

Kursus nr.: TILVALG-001. Varighed: 1½ timer inkl. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, f.eks. fremmedlegemer i hud og øjne, tandskader, næseblod, mindre sår og hudafskrabninger. Overordnet kompetencemål Deltageren kan vurdere og yde den relevante […]

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp for Bil/MC/Traktor

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP FOR BIL/MC/TRAKTOR Kursus nr.: TILVALG-002. Varighed: 4 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Færdselsrelateret førstehjælp for Bil/MC/Traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop. Det lovpligtige kursus i færdselsrelateret førstehjælp for Bil/MC/Traktor består af flg. uddannelsesmoduler: Førstehjælp ved hjertestop. Varighed […]

Læs mere