Førstehjælpsuddannelser 2016

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler en række kursusforløb, som er målrettet eller specielt egnede til særlige grupper.

Nedenstående uddannelsestruktur træder i kraft i løbet af 2015. Strukturen implementeres ved organisationerne løbende og forventes tilendebragt i løbet af efteråret 2015.
Dansk Førstehjælpsråds hidtidige modulopbyggede struktur kan derfor afvikles frem til 31. december 2015.
Vi arbejder på at opdatere siderne omkring førstehjælpsuddannelserne, og du vil løbene opleve ændringer på siderne.

Basisuddannelser

Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at basisuddannelser kombineres med tilvalgsuddannelser efter behov.

Basisuddannelserne udgør flg.:

  • Førstehjælp ved Hjertestop.
    Omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.
    Varighed 240 minutter.

 

  • Førstehjælp ved Ulykker.
    omhandler bl.a. Førstehjælpens 4 Hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Varighed 120 minutter.

 

Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser består af en række uddannelser af der hver i sær omhandler specifikke førstehjælps mæssige kompetencer spændende fra førstehjælp ved livstruende blødninger til førstehjælp ved småskader. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at der gennemføres en basisuddannelse inden tilvalgsuddannelser gennemføres.

 
 

Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelser er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til uddannelsesniveau for bestemte mål- eller faggrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde af særtillæg.

 
 

Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser er Dansk Førstehjælpsråds mulighed for dem der vil vedligeholde og opdatere den viden og de færdigheder der er erfaret i basisuddannelser. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at man opdaterer sin viden ved at gennemgå en opdateringsuddannelse hvert andet år. Tilvalgsuddannelser kan ikke opdateres, men skal gennemgås på ny.

 
Klik på billedet for at læse mere.

På dette link kan du læse om Dansk Førstehjælpsråds samlede uddannelsesstruktur