First Aid logo_hvid kant - Gældende

Friluftsførstehjælp for spejdere

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FRI-002.
Varighed:  8 Timer + pauser.
Antal deltagere: Maks. 20 deltagere pr. hold (Anbefalet 12).

 

Formålet er at bibringe Spejderen den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning, samt at kunne håndtere de tilskadekomster i naturen, man oftest kan komme ud for som aktiv spejder i naturen, m.m.

Ved uddannelsens afslutning forventes det at den enkelte deltager kunne:

 • Tage ledelsen.
 • Sikre skadestedet.
 • Yde korrekt livreddende førstehjælp, herunder at give hjerte og lunge redning (H-L-R).
 • Standse en sprøjtende blødning.
 • Give korrekt førstehjælp til Choktruede i naturen.
 • Foretage korrekt alarmering.
 • Yde psykisk førstehjælp.
 • Kende til symptomerne og førstehjælpen ved livstruende sygdomme.
 • Yde korrekt førstehjælp ved småskader som ofte kan opstå under aktivitet i naturen.
 • Samt yde korrekt førstehjælp til: Stik-/hugskader, brandskader, faldskader, Kulde / Varmeskader.
 • Benytte forhåndenværrende midler i førstehjælpen.
 • Bringe den tilskadekomne i sikkerhed.

Indholdet i dette kursus er specielt tilpasset Spejdergrupper, i alder fra juniore til tropsspejder- niveau.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk
Førstehjælpsråd (DFR), men er IKKE et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).
Kurset bygger på praktisk indlæring og aktiv deltagelse af kursisterne som læremetodik ud fra filosofien at du lærer mere af hvad du gør, end hvad du hører.

På kurset lægger vi vægt på de typiske skader man som anlægsgartner kan komme ud for på en travl arbejdsdag.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Der gennemgås bl.a.:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Genoplivning af livløs person uden/med brug af AED (hjertestarter).
 • Forstuvninger og led skader.
 • Alarmeringsprocedurer.
 • Akutte sygdomme.
 • Faldskader.
 • Brudskader.
 • Egen sikkerhed.
 • Patruljekassens førstehjælpsudstyr.
 • Benytte forhåndenværrende midler i førstehjælpen.
 • Nødtransport af tilskadekommet.
 • Hvordan finder hjælpen frem.
 • Praktiske øvelser/træning i form af cases m.m.

Særlige bemærkninger:
Der udstedes IKKE førstehjælpsbevisi regi af Dansk Førstehjælpsråd.
De praktiske øvelser foregår delvis ude og inde, og kursusdeltagerne forventes at klæde sig derefter.

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Deltager afgift

Kr. 600,
Pr. deltager v/ minimum 12 deltagere pr. hold.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC, men er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.*
Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan for kurset.
– Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. Der er indlagt små pauser i undervisningen, længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Store dele af kurset afholdes ude uanset vejrforhold. Det anbefales at klæde sig derefter.

 

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Der udstedes ikke elektronisk førstehjælpsbevis i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Relaterede billeder: