First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp ved idrætsskader

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: IDR-FHJ-002.
Varighed: 6 timer + pauser.
Antal deltagere: 18 (anbefalet maks. 12 pr. kursus).

Dette kursus tager udgangspunkt i de mest almindelige idrætsskader man som aktiv sportsudøver kan komme ud for.
Dette kursus giver det basale kendskab, for at kunne give idrætsudøvere den bedste førstehjælp efter en idrætsskade for der igennem at opnå kortest mulig pause for den enkelte idrætsudøver.

Deltageren vil tage udgangspunkt i forhold ved egen klub, for på den måde at kunne forebygge og evt. sikre idrætsskader i klubben.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), men er ikke et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

På dette kursus gennemgåes temaer som:

  • CRIEM- princippet (RICEM).
  • Hjerte-Lunge-Redning.
  • Ankel-, knæ-, skulder og albueleddets vigtigste strukturer.
  • Ankel-, knæ-, skulder- og albue skader.
  • Almene Idrætsskader.
  • Forebyggelse.
  • Bandagetyper og metoder.
  • Hovedlæsioner.
  • Hedeslag.
  • Hypotermi.

Særlige bemærkninger:
Der udskrives kursusbevis til de deltagere som gennemføre og består kurset på tilfredsstillende vis. Der udstedes IKKE førstehjælpsbevis udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.
De praktiske øvelser foregår delvis ude og inde, og kursusdeltagerne forventes at klæde sig derefter.
Hver deltager for udleveret egen kursistmappe med nødvendige materialer.

Kurset kan leveres i en samlet pakke med en Idrætsskadetaske til klubben. Kontakt os for tilbud.

 

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Holdafgift
Kr. 5.000,-
Pr. hold op til 12 deltagere.

Deltagerafgift
Kr. 500,-
Pr. ekstra deltager op til 18 deltagere pr. hold.

Prisen er for op til 12 deltagere pr. hold.
Der er plads til maks. 18 deltagere pr. hold. mod mér pris.
Hvis i er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Alle priser er ekskl. moms.

Deltagerafgift
Kr. 600,-
Pr.  deltager på åbne kurser.

Alle priser er ekskl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 25 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 25 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur.

 (Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan.
– Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 

Der er indlagt små pauser i undervisningen. 
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Kurset kan efter ønske afholdes over 2 dage.

 

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Der udstedes IKKE elektronisk førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan afholde kurset på henholdsvis Dansk, Engelsk, eller Norsk (Bokmål). Såfremt kurset skal afholdes på andre sprog skal virksomheden selv sørge for tolkebistand. Virksomheden afholder selv udgifterne ved evt. tolkebistand.

BEMÆRK
For kursusbevis fra Dansk Førstehjælpråds uddannelsesstruktur, henvises der til Basisuddannelsen ”BASIS-001 – Førstehjælp til hjertestop”,  samt Tilvalgsuddannelsen ”Tilvalg-009 – Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader”. 

Relaterede billeder: