Førstehjælp i børneinstitutionen

Med et førstehjælpskursus kan der spares mere 12.000 skadestuebesøg fra danske børneinstitutioner. Hvert år.

Tal fra landets skadestuer viser, at der hvert år registreres over 30.000 ulykker på danske børneinstitutioner. 40 % af disse skadestuebesøg kunne nemt være undgået, hvis bare forældre eller personalet i institutionen havde lært førstehjælp. For førstehjælpen til de mange småskader, kan vi nemlig sagtens håndtere selv – vi skal bare lige have det lært først!

Derfor har FIRSTaid-REDliv udviklet førstehjælpskurser, som er specielt målrettet personalet i landets mere end 6.000 børneinstitutioner.

Som forældre til et barn i daginstititution er det betryggende, hvis personalet har lært førstehjælp. Kan personalet i din daginstitution hjælpe, hvis uheldet er ude? Hvis ikke – så var nedenstående kurser måske en rigtig god idé.

Vi har over 14 års erfaring og er medlem af FSFI - Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører.

Vi følger de givne retningslinier og uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd, ligesom der udstedes kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser på dansk, engelsk & norsk (Bokmål). - Har jeres medarbejdere behov for tolk, står institutionen dog selv for dette.

Med et førstehjælpsabonnement får i råd til det hele.

Vi kan tilbyde skræddersyet abonnementer til institutionen, til en fast lav pris pr. mdr.
Så får i råd til at sikre jeres institution uden at være nervøs for at vælte budgetet.

Et Abonnement fra FIRSTaid-REDliv indeholder kurser til både de voksne og alle børnene, og som tilvalg til tjenesten tilbyder vi også kvalitetsbeviste førstehjælpskasser, målrettet jeres institution. - Så samler i samtidigt jeres førstehælp et sted. Dette sparre både tid og penge.

I bestemmer selv hvor og hvornår

Nedenfor kan I finde en oversigt over nogle af de førstehjælpskurser, til jeres ansatte, som passer de fleste børneinstitutioner.
I menyen til venstre kan i også downloade data blad for de enkelte kurser.
Finder I ikke lige et for jer så skræddersyr vi gerne et efter nettop jeres behov.

Førstehjælpskurserne afvikles i jeres egne lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimerne og i weekenderne.

Alle kursister får udleveret en førstehjælpsbog, samt andet relevant undervisningsmateriale.

Klik på det enkelte kursus for at læse mere.

Til børnene


Førstehjælp i børnehaven
Kursus nr.: FHJ-024
Varighed 180 minutter + pauser.

Formålet med kurset er at give børnene i børnehaven forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis en kammerat kommer til skade.
Førstehjælp allerede i børnehaven og de mindste klassetrin er med til at forebygge mobning i skolen.

Børnene lærer igennem leg og vi gennemgår bla. emner som, hvornår er det vigtigt at hente en voksen, og de lærer at lægge sine kammerater og de voksne i stabiltsideleje.
De lærer også om kroppens opbygning, og ulykker der kan ske i børnehaven, og om hvordan kan de undgås.

Kort sagt, en hyggelig undervisning, hvor børnene kommer i centrum og får lov til at
afprøve forskellige ting, og som falder dem meget let.

Alle børnene får et flot kursusbevis samt deres egen lille førstehjælpstaske.

Deltagerantal: Max. 25 børn pr. instruktør
Pris pr. barn kr. 125,- + moms v/ min. 20 børn.

Se mere her

Til de voksne


Førstehjælp og forebyggelse til børn.
Kursus nr.: TILVALG-008.
Varighed 150 minutter + pauser.

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen på småbørn.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold:
Kr. 2.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 4.200,- + moms. (Separat kursus).

Se mere her


Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
Kursus nr.: FUNK-004,
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.
Samt kan give relevant førstehjælp ved dagligdagens ulykker til små børn i en aktiv hverdag børn.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms

Se mere her

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn.
Kursus nr.: FHJ-007
Varighed 480 minutter + pauser.

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn er et kursus som er udviklet specielt til de mere aktive, småbørnsforældre, Skovbørnehaver, pædagoger, samt andre med ansvaret for børn.

Efter kuret forventes det at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og kan handle både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning.
Ligeledes forventes det at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og give korrekt førstehjælp til hverdagens småskader i naturen og tage ledelsen på ulykkestedet.

De praktiske øvelser foregår ude UANSET vejret og delvist inde.
Kursusdeltagerne skal klæde sig derefter.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 5.000,- + moms.

Se mere her


Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn.
Kursus nr.: FHJ-008.
Varighed 720 minutter + pauser.

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn er et kursus som er udviklet specielt til de mere aktive, småbørns forældre, skovbørnehaver, pædagoger, samt andre med ansvaret for børn.
Kurset tager udgangspunkt i de ulykker og skader som kan opstå når man er på tur i naturen, hvad enten det bare er en tur i skoven eller en tur på fjeldet, hvor man ofte har meget lidt, eller slet intet førstehjælpsudstyr til rådighed.

De praktiske øvelser foregår ude UANSET vejret og delvist inde.
Kursusdeltagerne skal klæde sig derefter.

Deltagerantal: Max. 12 personer.
Pris pr. hold kr. 10.000,- + moms.

Se mere her

Medborgerførstehjælp.
Kursus nr.: FUNK-003.
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms.

Se mere her