Førstehjælp i skolen

Førstehjælp i skolen

Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven.

Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Formålet med kurset er at give børnene forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis der sker en ulykke.

I Danmark er der mere end 600.000 skoleelever.
Hver 4. af disse børn og unge - eller mere end 120.000 - kommer hvert år så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Omsat til mere jordnære tal, betyder det, at hver eneste skole i Danmark gennemsnitligt sender 70 børn på skadestuen. Hvert år.

40 % af disse børn kunne være sluppet for skadestuen, hvis der havde været en førstehjælper til stede ved ulykken/sygdommen.

I bla. Norge og Sverige har førstehjælp været en integreret del af undervisningen, og undersøgelser viser gang på gang at førstehjælp ikke bare giver en tryggere hverdag i skolen, for både elever og lærere.
- Førstehjælp på skoleskemaet er samtidig med til at forebygge mobning, og udvikle eleverne på en bedere måde.

Undervisningen tilbydes til alle klassetrin fra Børnehaveklassen - 10 klasse, og opfylderer kravet jf. bekendtgørelse fra undervisningsministeren om  lovkravet til skoler omkring førstehjælpsundervisning i skolen.

Med et førstehjælpsabonnement får I råd til det hele.
Vi kan tilbyde skræddersyet abonnementer til institutionen, til en fast lav pris pr. mdr.
Så får I råd til at sikre jeres institution uden at være nervøs for at vælte budgetet.

Et Abonnement fra FIRSTaid-REDliv indeholder kurser til både de voksne og alle børnene, og som tilvalg til tjenesten tilbyder vi også kvalitetsbeviste førstehjælpskasser, målrettet jeres institution. - Så samler i samtidigt jeres førstehælp et sted. Dette sparre både tid og penge.

I bestemmer selv hvor og hvornår

Nedenfor kan I finde en oversigt over nogle af de førstehjælpskurser, til jeres ansatte og elever, som passer de fleste skoler.
I menuen til venstre kan I også downloade data blad for de enkelte kurser.
Finder I ikke lige et for jer så skræddersyr vi gerne et efter netop jeres behov.

Førstehjælpskurserne afvikles i jeres egne lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimerne og i weekenderne.

Alle kursister får udleveret en førstehjælpsbog, samt andet relevant undervisningsmateriale.

Klik på det enkelte kursus for at læse mere.

 

Førstehjælp til eleverne


Førstehjælp i skolen 0. - 3. klassetrin

Kursus nr.: FHJ-017
Varighed 180 minutter + pauser.

Formålet med kurset er at give børnene forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis der sker en ulykke.

Børnene lærer bla. at:
Foretage et alarmopkald, hvor instruktøren agerer alarmcentral.
Lægge sine kammerater i stabilt sideleje.

Herudover består undervisningen i samtale omkring forskellige ulykkessituationer, hvordan kan de undgås, hvornår skal de hente en voksen osv.
Eleverne får der egen lille førstehjælpstaske & et flot diplom.

Deltagerantal: Max. 25 elever.
Pris pr. hold kr. 2.500,- + moms

Se mere her

Førstehjælp i skolen 4. - 6. klassetrin. 
Kursus nr.: FHJ-018
Varighed 240 minutter + pauser.

Formålet med kurset er at give børnene forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis der sker en ulykke.
Mange års erfaring fra bl.a. Norge og Sverige viser at indførslen af førstehjælp hos de små, allerede i børnehaven og de mindste klassetrin er med til at forebygge mobning i skolen.

På kurset lærer eleverne bla. at:
Lægge kammeraten i stabilt sideleje, alarmere, anlægge forbindinger, førstehjælp til knoglebrud, forstuvninger, samt førstehjælp til mindre skader og sygdomme.

Deltagerantal: Max. 25 elever pr. hold.
Pris pr. hold kr. 3.500,- + moms

Se mere her


Førstehjælp i skolen 7. - 9. klassetrin. 

Kursus nr.: FHJ-019
Varighed 420 minutter + pauser.

Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven.

Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Kurset er et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Kurset indeholder basisuddannelserne:
Førstehjælp ved hjertestop.
Førstehjælp til ulykker.

Deltagerantal: Max. 16 elever pr. hold. pr. godkendt instruktør.
Pris pr. hold kr. 4.500,- + moms

Se mere her

Færdselsrelateret førstehjælp til knallert.. 
Kursus nr.: FUNK-001
Varighed 480 minutter + pauser.

Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven.

Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Kurset indeholder basisuddannelserne:
Førstehjælp ved hjertestop.
Førstehjælp ved ulykker.

Deltagerantal: Max. 16 elever pr. hold. pr. godkendt instruktør.
Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms

Se mere her

Førstehjælp til de voksne

Førstehjælp ved hjertestop.
Kursus nr.: BASIS-001
Varighed 240 minutter + pauser.

Kursets formål er at deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltagerne kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en AED (hjertestarter).

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 5.ooo,- +moms.

Se mere her.

Medborgerførstehjælp.
Kursus nr.: FUNK-003.
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms.

Se mere her


Førstehjælpere med særligt ansvar.

Kursus nr.: FUNK-005
Varighed 720 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, Lærer på efterskoler, skoler og højskoler, eller personer der har behov for en bred førstehjælps-
uddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris kr. 10.000,- + moms.


Førstehjælpsuddannelsen
(Førstehjælp højt niveau)

Kursus nr.: FUNK-006
Varighed 1.680 minutter + pauser.

Kurset henvender sig især til Lærer, elever og medarbejdere på Idrætshøjskoler, Friluftshøjskoler, Efterskoler og andre skoler, med aktiviteter som friluftsliv, idræt, kano, kajak og klatring m.m., hvor behovet for et udvidet kendskab til førstehjælp er nødvendigt.

Dette kursus er den civile del af det eftertragtede militære førstehjælpskursus.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 25.000,- + moms.

 

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
Kursus nr.: FUNK-004,
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.
Samt kan give relevant førstehjælp ved dagligdagens ulykker til små børn i en aktiv hverdag børn.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms

Se mere her


Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn.
Kursus nr.: FHJ-007
Varighed 480 minutter + pauser.

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn er et kursus som er udviklet specielt til de mere aktive, småbørnsforældre, Skovbørnehaver, pædagoger, samt andre med ansvaret for børn.

Efter kuret forventes det at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og kan handle både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Ligeledes forventes det at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og give korrekt førstehjælp til hverdagens småskader i naturen og tage ledelsen på ulykkestedet.

De praktiske øvelser foregår ude UANSET vejret og delvist inde.
Kursusdeltagerne skal klæde sig derefter.

Deltagerantal: Max. 16 personer.
Pris pr. hold kr. 5.000,- + moms.

Se mere her


Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn.
Kursus nr.: FHJ-008.
Varighed 720 minutter + pauser.

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for børn er et kursus som er udviklet specielt til de mere aktive, småbørns forældre, skovbørnehaver, pædagoger, samt andre med ansvaret for børn.
Kurset tager udgangspunkt i de ulykker og skader som kan opstå når man er på tur i naturen, hvad enten det bare er en tur i skoven eller en tur på fjeldet, hvor man ofte har meget lidt, eller slet intet førstehjælpsudstyr til rådighed.

De praktiske øvelser foregår ude UANSET vejret og delvist inde.
Kursusdeltagerne skal klæde sig derefter.

Deltagerantal: Max. 12 personer.
Pris pr. hold kr. 10.000,- + moms.

Se mere her


Psykisk førstehjælp.
Kursus nr.: PFJ-001.
Varighed 120 minutter + pauser.

Formålet er at bibringe deltageren viden, færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde psykisk førstehjælp ved ulykker, traumatiske hændelser og kriser.
På kurset trænes du i psykisk førstehjælp og får viden om, hvordan du skal agere, når du står over for tilskadekomne personer.

Kurset gennemføreres teoretisk med forskellige cases.

Deltagerantal: Max. 25 personer.
Pris pr. hold kr. 2.800,- + moms.

Se mere her

Vi er i gang med at opdatere siden