Førstehjælp til hunde

I følge vores kursister så tilbyder vi landets bedste, og mest komplette kurser i førstehjælp til hunde. Vore kurser er specielt udviklet i samarbejde med danske og udenlandske dyrlæger.

Kurserne følger internationale og danske anbefalinger fra dyrlæger med speciale i hunde, og anbefales af Dyrefondet.

Vores kurser er bygget op som du kender det fra førstehjælpskurser til mennesker, og vores princip er at du lære mere af at gøre - end at høre.

Med dette mener vi at du får mere ud af at have din hund med på et førstehjælpskursus hvor du skal gennemføre praktiske øvelser i samarbejde med din hund, end at høre på en dyrlæges foredrag. - Men dette vælger du jo naturligvis selv.

Kurserne er ikke en erstatning for et dyrlægebesøg og må ikke betragtes sådan.

Har du behov for et "gå hjem-møde" for din virksomhed, hundeklub eller butik, så kontakt os.

Vi har 4 forskellige pakker på alt fra 1 time til 3½ timer.

FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSER

Grundlæggende førstehjælp til hunde (Hundeholderuddannelsen)
Kursus nr.: FHJ-HU-001
Varighed 360 minutter + pauser.

Dette kursus er et tilpasset modul til den lovpligtige hundeholderuddannelse, og kan let flettes ind i nuværrende uddannelsesplan, som et særskilt modul.

Dette kursus omhandler grundlæggende førstehjælp til hunde, ved ulykker og akut opstået sygdomme.

Kurset er lavet i samarbejde med dyrlæge, med speciale i hunde og katte, og giver deltageren den nødvendige viden, holdninger og kundskaber til, at kunne yde den nødvendige livreddende førstehjælp til en tilskadekommet hund.

Kurset er på ca. 6 timer  og kan mod et tillæg udvides med 3 timer omhandlende brugen af PETmedic førstehjælpsenheden udviklet specielt til hunde og katte.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

Deltagerantal: KONTAKT OS.

Pris pr. hold KONTAKT OS.

Se mere her.

Grundlæggende førstehjælp til hunde
Kursus nr.: FHJ-HU-002
Varighed 480 minutter + pauser.

Grundlæggende førstehjælp til hunde

Dette kursus omhandler grundlæggende førstehjælp til hunde, ved ulykker og akut opstået sygdomme. Kurset er specielt udviklet i samarbejde med danske og udenlandske dyrlæger.

Kurset følger internationale og danske anbefalinger fra dyrlæger med speciale i hunde, og anbefales af Dyrefondet.

Dette kursus er ikke en erstatning for et dyrlægebesøg og må ikke betragtes som et sådanne.

Kurset er lavet i samarbejde med dyrlæge, med speciale i hunde og katte, og giver deltageren den nødvendige viden, holdninger og kundskaber til, at kunne yde den nødvendige livreddende førstehjælp til en tilskadekommet hund.

Kurset er på ca. 8 timer + pauser og kan mod tillæg udvides med 3 timer omhandlende brugen af PETmedic førstehjælpsenheden udviklet specielt til hunde og katte.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udlevet egen førstehjælpsbog, samt nødvendig materiale.

Deltagerantal: Anbefalet 12 personer.

Pris pr. hold op til 12 deltagere
kr. 7.500 + moms.

Se mere her.

Livreddende førstehjælp til hunde
Kursus nr.: FHJ-HU-003
Varighed 720 minutter + pauser.

Dette kursus omhandler Livreddende førstehjælp til hunde, ved ulykker og akut opstået sygdomme der medføre bevidsthedstap og livløshed med standset vejrtrækning og cirkulationssvigt.

Kurset er specielt udviklet i samarbejde med danske og udenlanske dyrlæger.

Kurset følger internationale og danske anbefalinger fra dyrlæger med speciale i hunde, og anbefales af Dyrefondet.

Dette kursus er ikke en erstatning for et dyrlægebesøg og må ikke betragtes som et sådanne.

Kurset er lavet i samarbejde med dyrlæge, med speciale i hunde, og giver deltageren den nødvendige viden, holdninger og kundskaber til, at kunne yde den nødvendige livreddende førstehjælp til en tilskadekommet hund.

Deltagerantal: anbefalet 12 personer.

Pris pr. hold op til 12 deltagere:
kr. 10.500 + moms. 

Se mere her.

Udvidet førstehjælp til hunde
Kursus nr.: FHJ-HU-004
Varighed 1.440 minutter + pauser.

Udviddet førstehjælp til hunde

Dette kursus omhandler udvidet førstehjælp til hunde, og udgøres af kurset Livreddende førstehjælp samt rutineringslektioner.

Kurset er lavet i samarbejde med dyrlæge, med speciale i hunde, og giver deltageren den nødvendige viden, holdninger og færdigheder til, at kunne yde den nødvendige livreddende førstehjælp til en tilskade-kommet hund.

Ligeledes indarbejder deltageren en vis rutinering i den livreddende førstehjælp, således kursisten handler på rutine ved udførelsen af den livreddende førstehjælp til en tilskadekommet hund.

Kurset anbefales til hundeinstruktører, hundefører m.m.

Kurset er lavet i samarbejde med dyrlæge, med speciale i hunde, og giver deltageren den nødvendige viden, holdninger og rutinering til, at kunne yde den nødvendige livreddende førstehjælp til en tilskadekommet hund.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udlevet egen førstehjælpsbog, samt nødvendig materiale.

Deltagerantal: Max. 12  personer.

Pris pr. hold kr. 18.850 + moms.

Se mere her.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPDATERING

Vedligeholdelse af førstehjælp til hunde
Kursus nr.: FHJ-HU-005
Varighed 240 minutter.

Dette kursus omhandler genopfriskning af de tidligere indlærte færdighedder i grundlæggende førstehjælp til hunde.

Kurset er specielt udviklet i samarbejde med danske og udenlanske dyrlæger.

Kurset følger internationale og danske anbefalinger fra dyrlæger med speciale i hunde, og anbefales af Dyrefondet.

Dette kursus er ikke en erstatning for et dyrlægebesøg og må ikke betragtes som et sådanne.

Formålet er at genopfriske og ajourfører den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde den korrekte førstehjælp til en tilskadekommet eller syg hund.

Kurset er på ca. 4 timer inkl. pauser og kan mod mer pris udvides med 3 timer omhandlende brugen af PETmedic førstehjælpsenheden udviklet specielt til hunde og katte.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, skal medbringe sin førstehjælpsbog fra tidligere erhvervet førstehjælpskursus til hunde.

Deltagerantal: Anbefalet 12 personer.

Pris pr. hold kr. 4.500 + moms.

Se mere her.

Vedligeholdelse af Livreddende førstehjælp til hunde
Kursus nr.: FHJ-HU-006
Varighed 360 minutter + pauser.

Dette kursus omhandler genopfriskning af de tidligere indlærte færdigheder i livreddende førstehjælp til hunde, og ajourfører den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde den korrekte livreddende førstehjælp til en tilskadekommet eller syg hund, med vejrtrækning og cirkulationssvigt.

Kurset er specielt udviklet i samarbejde med danske og udenlanske dyrlæger.

Kurset følger internationale og danske anbefalinger fra dyrlæger med speciale i hunde, og anbefales af Dyrefondet.

Dette kursus er ikke en erstatning for et dyrlægebesøg og må ikke betragtes som et sådanne.

Kurset er på ca. 4 timer inkl. pauser og kan mod mer pris udvides med 3 timer omhandlende brugen af PETmedic – Førstehjælpsenheden udviklet specielt til hunde og katte.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, skal medbringe sin førstehjælpsbog fra tidligere erhvervet førstehjælpskursus til hunde.

Deltagerantal: maks 16 personer.

Pris pr. hold: kr. 5.500 + moms. 

Se mere her.