DFR Førstehjælpsuddannelser

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler en række kursusforløb, som er målrettet eller specielt egnede til særlige grupper.

Pr. 01.01.2016 træder DFR´s nye uddannelsesstruktur i kraft og de kendte kursusbeviser i pap vil ikke længere udstedes, men der i mod blive elektroniske så kursisten selv kan downloade beviset ved behov.
DFR ́s nye førstehjælpsuddannelser består af et trinvist struktureret uddannelsesprogram. Trinene, der også angiver en niveau mæssig stigning både i forhold til handlekompetence og viden, er opbygget i basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og funktionsuddannelser.
Dansk Førstehjælpsråd mener, at førstehjælp er mere end Hjerte-Lunge-Redning (HLR).
Derfor har DFR opbygget et uddannelsesprogram, der giver førstehjælpskompetencer til også at handle forebyggende og agere  konkrete ulykkessituationer og træne disse førstehjælpskompetencer målrettet i forskellige typer af situationer og forskellige målgrupper.

Uddannelsesstrukturen

Basisuddannelser. 
- Minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at basisuddannelser kombineres med tilvalgsuddannelser efter behov.

Tilvalgsuddannelser.
-
Uddannelser af der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer spændende fra førstehjælp ved livstruende blødninger til førstehjælp ved småskader.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at der gennemføres en  basisuddannelse inden tilvalgsuddannelser gennemføres.

Funktionsuddannelser.
-
Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til uddannelsesniveau for bestemte mål- eller faggrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde af særtillæg.

Opdaterings uddannelser.
- Mulighed for dem der vil vedligeholde og opdatere den viden og de færdigheder der er erfaret i basisuddannelser.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at man opdaterer sin viden ved at gennemgå en opdaterings uddannelse hvert andet år.

Tilvalgsuddannelser kan ikke opdateres, men skal gennemgås på ny.