Basisuddannelser

Basisuddannelser

Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at der gennemføres en basisuddannelse inden eller i sammenhæng med et eller flere tilvalgsuddannelser.

Førstehjælp ved hjertestop.
Kursus nr.: BASIS-001
Varighed 240 minutter + pauser.

Kursets formål er at deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltagerne kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en AED (hjertestarter).

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 4.000,- + moms.
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her.


Førstehjælp ved ulykker.
Kursus nr.: BASIS-002
Varighed 120 minutter + pauser.

Omhandler bl.a. Førstehjælpens 4 Hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp på et ulykkessted.

Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 2.500,- + moms.
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her.