Kursus i førstehjælp ved hjertestop

Kursus i Førstehjælp ved hjertestop.

Kursus nr.: BASIS – 01.
Kursus i Førstehjælp ved hjertestop.
Formålet med kurset er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning
Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere tilstede
Have forståelse af:
Overlevelseskæden
De enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

På kurset gennemgås bl.a.:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie Luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje/stabilt sideleje
Virkelighedstro situationsøvelser.

Der gives DFR – kursusbevis til de deltagere som gennemfører kurset på tilfredsstillende vis.

Praktisk information

Varighed: 4 timer. + pauser.
Deltagere antal: maks. 16 (anbefalet. 12 stk.)

Pris pr. deltager: kr. 400,- + moms
Pris pr. hold: kr. 4.000,- + moms.
Undervisning på hverdage, aftener og weekender.

Vi afholder kurset hos jer, uanset hvor i landet I befinder jer.

Kørsel kommer i tillæg.
Til Fyn, Jylland og Bornholm samt øer uden broforbindelse, tillægges prisen ekstra for evt. Bro/færgebillet.

Kursisterne får udleveret:
1 Kursusmappe m/ indhold.
1 Førstehjælpsbog.
1 Lommemaske i nøglering.
Samt nødvendigt materiale.

Dette er en standard basisuddannelse udarbejdet af Dansk førstehjælpsråd. Der udstedes et gyldigt DFR-kursusbevis til deltagere som gennemfører og består kurset med tilfredsstillende resultat.