Kursus i førstehjælp ved ulykker

Kursus nr: BASIS – 02.

Kursus nr: BASIS - 02.

Basisuddannelsen førstehjælp ved ulykker indeholder de basale førstehjælpsfaglige færdigheder, og er centreret omkring deltagernes håndtering af førstehjælpens 4 hovedpunkter og livreddende førstehjælp.

Det er et krav, at basisuddannelse skal have en varighed af mindst 240 minutter. Derfor SKAL basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” altid sammenkøres med ”Førstehjælp ved hjertestop” eller en tilvalgsuddannelse af minimum 120 minutters varighed.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
Handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med:
El-ulykker trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
Yde en førstehjælp ved større ulykker.
Nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Samt have kendskab til:

Principperne for psykisk førstehjælp i de første minutter.
På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

På kurset gennemgås bl.a.:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie Luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje/stabilt sideleje
Virkelighedstro situationsøvelser.

Der gives DFR - kursusbevis til de deltagere som gennemfører kurset på tilfredsstillende vis.

Praktisk information

Varighed: 2 timer. + pauser

Deltagere: anbefalet. Deltagere antal: maks. 16 (anbefalet maks. 12).

Pris pr. deltager: kr. 250,- + moms
Pris pr. hold: kr. 2.500,- + moms. Hertil kommer en tilvalgsuddannelse af minimum 120 minutters varighed.

Undervisning på hverdage, aftener og weekender.

Vi afholder kurset hos jer, uanset hvor i landet I befinder jer.

Kørsel på Vestsjælland er inkl i prisen.
Kørsel i resten af landet tillægges prisen.
Til Fyn, Jylland og Bornholm samt øer uden broforbindelse, tillægges prisen ekstra for evt. Bro/færgebillet.

Kursisterne får udleveret:

  • 1 Kursusmappe m/ indhold.
  • 1 Førstehjælpsbog.
  • 1 Lommemaske i nøglering.
  • Samt nødvendigt materiale.

Dette er en standard basisuddannelse udarbejdet af Dansk førstehjælpsråd. Der udstedes et gyldigt DFR-kursusbevis til deltagere som gennemfører og består kurset med tilfredsstillende resultat.