Kursus i førstehjælp for Førstehjælpere med særligt ansvar

[su_row class=”børne_box”][su_column size=”1/2″]

Kursus nr: FUNK-005
Kursus i førstehjælp for Førstehjælpere med særligt ansvar.

Funktionsuddannelsen henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens fire hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, og handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.
 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
 • Skabe sikkerhed, vurdere personer og tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner.
 • Lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • Give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter.
 • Yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
 • Yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Yderligere skal deltageren kende:

 • Muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), og er et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Kurset indeholder uddannelserne:

 • Førstehjælp ved hjertestop.
 • Førstehjælp ved ulykker, del 2.
 • Førstehjælp ved blødninger.
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet.
 • Førstehjælp til småskader.
 • Førstehjælp til sygdomme.
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger.
 • Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_box title=”Kursusinformation” box_color=”#1f1b62″ radius=”0″]

Varighed: 12 timer. + pauser
Deltagere: anbefalet. 12 stk. (maks deltagerantal 16 stk.)

Pris pr. deltager: kr. 900,- + moms
Pris pr. hold: kr. 9.000,- + moms (min. 12 deltagere)

Der er plads til maks 16 deltagere pr. hold.

Undervisning på hverdage, aftener og weekender.
Vi afholder kurset hos jer, uanset hvor i landet I
befinder jer.

Kørsel på Vestsjælland er inkl i prisen.
Kørsel i resten af landet tillægges prisen.
Til Fun, Jylland og Bornholm samt øer uden broforbindelse, tillægges prisen ekstra for evt. Bro/færgebillet.

Kursisterne får udleveret:

 • 1 Kursusmappe m/ indhold
 • 1 Førstehjælpsbog.
 • 1 Lommemaske i nøglering
 • Samt nødvendigt materiale

Dette er en standard funktionsuddannelse udarbejdet af Dansk førstehjælpsråd. Der udstedes et gyldigt DFR-kursusbevis til deltagere som gennemfører og består kurset med tilfredsstillende resultat.

[/su_box][/su_column] [/su_row]

Der gives DFR – kursusbevis til de deltagere som gennemfører kurset på tilfredsstillende vis.

Denne uddannelse svarer til tidligere ”uddannelsesniveau mellem”.