Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagerenes viden og kompetencer. Kun basisuddannelserne ‘Førstehjælp ved Hjertestop’ og ‘Førstehjælp ved ulykker’ kan vedligeholdes. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at man deltager på valgfri opdateringsuddannelse senest hver 24. måned, dog således at ‘Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop’ gennemføres senest 48 måneder efter oprindelig basisuddannelse.

Eksempler:

Kursist A deltager på basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved hjertestop’, efter senest 24 måneder skal kursisten, for at beholde formel kompetence i forhold til Dansk Førstehjælpsråd, deltage på opdateringsuddannelsen ‘Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop’. Denne opdateringsuddannelse skal herefter gennemføres senest hver 24. måned.

Kursist B deltager i et kursusforløb hvor både basisuddannelserne ‘Førstehjælp ved hjertestop’ og ‘Førstehjælp ved ulykker’ indgår. Kursisten skal efter senest 24. måneder deltage på én af opdateringsuddannelserne og herefter hver 24. måned – dog må der ikke på noget tidspunkt gå mere end 48 måneder mellem opdateringsuddannelserne ‘Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop’ gennemføres ligesom denne skal gennemføres senest 48 måneder efter gennemførelsen af oprindelig basisuddannelse.

Kursist C deltager i et kursusforløb hvor kun basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved ulykker’ indgår. Kursisten kan herefter frit vælge hvilken opdateringsuddannelse der gennemføres hver 24. måned.


Betingelse for at deltage på opdateringsuddannelse:

Det er ikke et krav for deltagelse på opdateringsuddannelse, at man tidligere har gennemgået en basisuddannelse. Der opnås dog ikke formel kompetence hvis dette ikke er tilfældet. Instruktøren vil dog udstede kursusbevis såfremt kursisten er tilstede i hele opdateringsuddannelsens længde, deltager aktivt og imødekommer uddannelsens hoved- og delkompetencemål.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop.
Kursus nr.: OPDAT-001
Varighed 180 minutter.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 3.ooo,- +moms.

Se mere her.

Opdatering af livreddende førstehjælp.
Kursus nr.: OPDAT-002
Varighed 180 minutter.

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved Ulykker’ samt kompetence i forhold til  førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 3.ooo,- +moms.

Se mere her.