Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser

Vi udbyder 9 tilvalgsuddannelser, der afvikles i forlængelse af en eller begge basisuddannelser.

Tilvalgsuddannelserne udbygger de grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer, og understøtter de emner, DFR anbefaler i førstehjælpsundervisning. Tilvalgsuddannelserne er opbygget, så de retter sig mod særlige målgrupper eller særlige situationer. Der er således tale om, at tilvalgsuddannelserne udbygger den basale kompetence, som opnås gennem basisuddannelse.

Tilvalgsuddannelserne har en varighed fra 120 – 240 minutter.

DFR ser tilvalgsuddannelserne som indeholdende netop det førstehjælpsfaglige kompetenceniveau en førstehjælper bør have i relation til at handle relevant i førstehjælpsrelaterede situationer; herunder at kunne håndtere ulykkessituationer og agere forebyggende. Indholdet på uddannelserne er valgt ud fra det store erfaringsgrundlag som DFR’s organisationer repræsenterer og med udgangspunkt i virkelige situationer.

Tilvalgsuddannelserne består af en bred palet af uddannelser, der har forskelligt indhold og varierer med en længde fra 120 minutter og op til 240 minutter.
DFR anbefaler, at eventuelle tilvalgsuddannelser altid afholdes efter der er gennemført en enkelt eller dobbelt basisuddannelse inden for de seneste 24 måneder.
Basisuddannelse og tilvalgsuddannelser kan kombineres efter kompetencebehov.

Bemærk retningslinjer for opdatering er nævnt under opdatering af førstehjælpskompetence.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere.
Kursus nr.: TILVALG-001.
Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Tilvalgsuddannelsen afholdes i forbindelse med funktionsuddannelsen "Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertføre" eller i forbindelse med anden uddannelse.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 2.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her


Færdselsrelateret førstehjælp for Bil/MC/Traktor.
Kursus nr.: TILVALG-002
Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Tilvalgsuddannelsen afholdes i forbindelse med funktionsuddannelsen "Færdselsrelateret førstehjælp for Bil/MC/Traktor" eller i forbindelse med anden uddannelse.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 2.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her

Førstehjælp ved Småskader.
Kursus nr.: TILVALG-003
Varighed 90 minutter + pauser.

Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader.

Deltagerne kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 1.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 2.800,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her

Førstehjælp ved sygdomme.
Kursus nr.: TILVALG-004
Varighed 90 minutter + pauser.

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Deltagerne kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 1.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 2.800,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her


Førstehjælp ved Blødninger.

Kursus nr.: TILVALG-005.
Varighed 90 minutter + pauser.

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Deltagerne kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltagerne yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltagerne skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Deltagerne kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 1.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 2.800,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger.
Kursus nr.: TILVALG-006.
Varighed 60 minutter + pauser.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 500,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 2.800,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger.
Kursus nr.: TILVALG-007.
Varighed 30 minutter + pauser.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger.

Deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltagerne kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.
Deltagerne kan håndtere opkald til "Giftlinjen" og følge deres anvisninger.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 500,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 2.800,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her

Førstehjælp og forebyggelse til børn.
Kursus nr.: TILVALG-008.
Varighed 150 minutter + pauser.

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen "Førstehjælp for voksne med ansvar for børn."

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 2.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 4.200,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader.
Kursus nr.: TILVALG-009.
Varighed 90 minutter + pauser.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Deltagerne kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltagerne kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold:
Kr. 1.000,- + moms. (I forlængelse med basisuddannelse).
Kr. 3.500,- + moms. (Separat kursus).
Kørsel, bro- / Færgeafgift kommer i tillæg.

Se mere her