Kursus i førstehjælp og forebyggelse til børn

image_pdfimage_print

Kursus nr: TILVALG-009
Kursus i førstehjælp og forebyggelse til børn.

Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne vurdere og yde den relevante førstehjælp børn

Samlet Kompetencemål
Efter endt kursus skal deltageren kunne handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.
Deltageren skal kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.
Deltageren skal kunne handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.
Deltageren skal kunne give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), og er et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

På kurset gennemgås bla. emnerne:

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter.
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne.
 • Førstehjælp ved tandskader.
 • Førstehjælp ved næseblod.
 • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger.
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger.
 • Praktiske øvelser og scenarier.
 • m.m.
Kursusinformation

Varighed: 2 timer. + pauser
Deltagere: anbefalet. 12 stk. (maks. deltagerantal 16 stk.)

Pris kombineret med en basisuddannelse.
Pris pr. deltager: kr. 100,- + moms.
Pris pr. hold: kr. 1.000,- + moms.
(optil 12 deltagere)

Pris ved “Stand-alone kursus” uden basisuddannelse:
Pris pr. deltager: kr. 300,- + moms.
Pris pr. hold: kr. 3.000,- + moms.
(optil 12 deltagere)

Der er plads til maks 16 deltagere mod en mer pris á kr. 100/300,-  + moms pr. ekstra deltager.
Undervisning på hverdage, aftener og weekender.

Vi afholder kurset hos jer, uanset hvor i landet I befinder jer.

Kørsel på Vestsjælland er inkl i prisen.
Kørsel i resten af landet tillægges prisen.
Til Fyn, Jylland og Bornholm samt øer uden broforbindelse, tillægges prisen ekstra for evt. Bro/færgebillet.

Kursisterne får udleveret:

 • 1 kursusmappe m/ indhold.
 • 1 Førstehjælpsbog (til lån på “stand-alone kurser”).
 • 1 Lommemaske i nøglering.
 • Samt nødvendigt materiale.

Dette er en tilvalgsuddannelse udarbejdet af Dansk førstehjælpsråd. Der udstedes et gyldigt DFR-kursusbevis til deltagere som gennemføre og består kurset med tilfredsstillende resultat.

Der gives DFR – kursusbevis til de deltagere som gennemfører kurset på tilfredsstillende vis.

Særlige bemærkninger::
For at kunne opnå DFR´s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence SKAL deltageren inden for de seneste 24 mdr. have gennemført mindst 1 af basisuddannelserne:
“Førstehjælp ved hjertestop”
“Førstehjælp ved ulykker”

Basal genoplivning er IKKE en del af denne uddannelse.