Forsvarets førstehjælpsuddannelse

image_pdfimage_print

Kursus nr: FHJ 020
Forsvarets førstehjælpsuddannelse

Dette førstehjælpskursus er forsvarets standard førstehjælpsuddannelse.

Kurset er bygget op over Dansk Førstehjælps Råds udvidet kursus i førstehjælp samt NATO STANAG 2122 MED annex A, og indeholder således:
• Basal genoplivning.
• Grundlæggende førstehjælp.
• Udvidet førstehjælp.
• Militær førstehjælp (indarbejdet i lektionerne).
• Handleprøverne er udarbejdet jævnfør FKOBST 407-1, bilag 8. Godkendt af FSU

Der udstedes civilt kompetence givende førstehjælpsbevis for den civile del af uddannelsen. (niveau højt)

Faglæreren på dette kursus er godkendt FSU160 Faglærer Førstehjælp.
Kurset afsluttes med mærkeprøve jf. retningslinjer fra FSU.

BEMÆRK: Dette kursus er kun for forsvarets/Hjemmeværnets personel med gyldig MILITÆRT ID-KORT.

Kurset giver deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger, at deltageren efter uddannelsen er i stand til at handle systematisk og rationelt i en ulykkessituation samt er i stand til kunne stabilisere en til skadekommen og give yderligere førstehjælp indtil redningsmandskab eller læge tager over i nærheden af civilisationen såvel som vildmarken.

Generelt anvendes der cases i indledning eller gennemgang af lektionerne, hvor der anvendes sminkede figuranter, således at skaderne er så realistiske som muligt.

Kursusinformation

Varighed: 28 timer. + pauser

Deltagere: anbefalet. 12 stk. maks 15 stk.

Pris pr. deltager: kr. 2.170,- + moms
Pris pr. hold: kr. 21.700,- + moms
(optil 12 deltagere)

Der er plads til maks 16 deltager mod en mer pris á kr. 2.170,-  + moms pr. ekstra deltager.

Undervisning på hverdage, aftener og weekender.

Vi afholder kurset hos jer, uanset hvor i landet I befinder jer.

Kørsel på Vestsjælland er inkl i prisen.
Kørsel i resten af landet tillægges prisen.
Til Fyn, Jylland og Bornholm samt øer uden broforbindelse, tillægges prisen ekstra for evt. Bro/færgebillet.

Kursisterne får udleveret:

 • 1 Kursusmappe m/ indhold
 • 1 Førstehjælpsbog
 • 1 Lommemaske i nøglering
 • Samt nødvendigt materiale

Der udstedes et gyldigt DFR-kursusbevis for de af DRF standard moduler til højt niveau, til de deltagere som gennemfører og består kurset med tilfredsstillende resultat.

Kursisten skal medbringe SKYT uden våben.

 

Ved uddannelsens afslutning forventes det at deltageren skal kunne anvende sin viden til:

 • Forebyggelse af ulykkers udbredelse, alarmering telefonisk samt identifikation af livstruende skader
 • At yde livreddende førstehjælp
 • At yde førstehjælp ved sygdomme og småskader, der ikke kræver lægehjælp
 • At yde førstehjælpen med rutinepræg

Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren, i forskellige øvelsessituationer og i den afsluttende prøve, demonstrerer og beskriver den korrekte udførelse af førstehjælpen og såfremt kursisten selvstændigt kan vurdere behovet for livreddende behandling, kan udføre livreddende og stabiliserende behandling samt klargøring til evakuering, på en eller flere tilskadekomne.

Kurset indeholder temaer som.:

 • Sanitetstjenestens organisation
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Sygehjælpertasken
 • Udtagning af køretøj
 • Nødflytnings- og løfteteknik
 • Våbenvirkninger/skadesmekanismer
 • A-airway, B-breathing, C-circulation, Shock, AED
 • Masseskade/prioritering/Clascow coma score (A-B-C)
 • Psykisk førstehjælp/kamptræthed
 • Anatomi og fysiologi
 • Bevidsthed
 • Almindelig førstehjælp
 • Blødninger og forbindinger
 • Pludseligt opståede sygdomme
 • Kulde- og varmepåvirkning
 • Forfrysninger, forbrændinger og ætsninger
 • El-ulykker
 • Knogle- og ledskader
 • Forgiftninger
 • Småskader
 • Felthygiejne
 • Bughulelæsioner
 • Almindelige sundhedsregler

For at gøre handleprøverne så realistiske som overhoved muligt, vil der under uddannelsen blive brugt sminkede figuranter, hvis “spil” er særdeles overbevisende og som i nogle siturationer kan være skræmmende.

For den “civile del af kurset” udleveres der DFR-kursusbevis til de deltagere som gennemfører på tilfredsstillende måde.

Deltageren skal medbringe SKYT (Uden våben).