First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp i skolen 4 – 6 klassetrin

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FHJ-003.
Varighed: 4 timer + pauser.
Antal deltagere: Maks. 25 deltagere.

Formålet med kurset er at give børnene forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis der sker en ulykke.

Mange års erfaring fra bl.a. Norge og Sverige viser at indførslen af førstehjælp hos de små, allerede i børnehaven og de mindste klassetrin er med til at forebygge mobning i skolen.

På kurset lærer eleverne bl.a. at:
Lægge kammeraten i stabilt sideleje, alarmere, anlægge forbindinger, førstehjælp til knoglebrud, forstuvninger, samt førstehjælp til mindre skader og sygdomme.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), men er IKKE et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

På kurset gennemgås bl.a.:

  • Støtteforbindinger
  • Chok/tegn på kredsløbssvigt
  • Psykisk førstehjælp
  • Stabilt sideleje.
  • Knoglebrud.
  • Forstuvninger.
  • Alarmering
  • m.m.

 

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 4500,-

Pr. hold op til 25 elever.

Alle priser er eksl. moms.

Eleven vil få udleveret:
Førstehjælpshæfte.
Kuglepen.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC, men er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursets varighed er fastsat jvf. uddannelsesplanen. Dette betyder at kurset IKKE kan afholdes på kortere tid end beskrevet.

Der er indlagt passende pauser i uddannelsen.
Ved behov for længerevarende pauser, kommer dette i tillæg til den anførte tid..

Der udstedes kursusbevis til de elever der gennemføre og består kurset på tilfredsstillendevis, jf. uddannelsesplanen.

Relaterede billeder: