First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp for bedsteforældre

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FHJ-006.
Varighed: 6 timer + evt. pauser.
Antal deltagere: minimum 10 deltagere pr. hold.*

Langt de fleste ulykker sker i hjemmet, og særligt udsat er vores børn. Dette skyldes dels deres nysgerrighed, manglende erfaring og bevidsthed om risiko og farer.
Ikke mindst spiller deres ofte usikre motorik ind, når de f.eks. falder og slår sig eller på anden måde kommer galt af sted.

Det er altid dejligt når børnebørnene kommer på besøg, og dejligt er det når de er helt små. Desværre er rigtigt mange bedsteforældre bange for at være alene med de små børnebørn fordi bedsteforældrene er bange for at barnet kommer til skade. Har du ikke været på kursus endnu, så har du chancen nu. Førstehjælp skal nemlig læres i tide!

Meget ofte kan man som bedsteforældre klare det hele med lidt omsorg og et plaster, men i nogle tilfælde rækker dette ikke.
Kommer barnet for alvor galt af sted, er det vigtigt hurtigt at kunne handle på den rigtige måde, og bl.a. få alarmeret og ydet den nødvendige førstehjælp inden ambulancen når frem.

Dette kursus sætter fokus på børn i alderen 0 - 8 år og sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.
Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælps- råd (DFR).
Kurset er ikke et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd, og der udskrives IKKE kursusbevis udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.

På kurset gennemgår vi bl.a. emner som:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Overlevelseskæden.
 • Genoplivning af et livløst barn med og uden brug af hjertestarter (AED).
 • Vurdering og kontrol af bevidsthedstilstand.
 • Alarmering.
  Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.
 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil.
 • Praktiske øvelser, og senarier.
 • m.m.

Særlige bemærkninger:
Kurset tilpasses deltagerens begrænsninger if. fysiske formåen.

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Holdafgift
Kr. 5.000,- + moms

Pr. hold op til 12 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 500,- + moms
Pr. ekstra deltager op til 16 deltagere pr. hold.

Der er plads til maks. 16 deltagere pr. hold.
Er I flere deltagere så kontakt os, så finder vi en løsning.

Alle priser er eksl. moms.

Deltagerpris
Kr. 500,- + moms
Pr. enkelt deltager på åbne kurser.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
I kurserne er der i langt små pauser i undervisningen. Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemføre og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: