Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Kurser til skoler og uddannelses institutioner

Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven. Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Uanset om du har behov for et standard førstehjælpskursus jf. Dansk Førstehjælps Råds uddannelsesstruktur, eller et specielt skrædersyet førstehjælpskursus, så følger vi altid gældende guidelines og anbefalinger.

Vi afholder kurset, som et samlet hold, på jeres uddannelsesinstitution, hos os eller det sted du ønsker. Alteftger uddannelsen er det vigtigt at bemærke de særlige regler for uddannelserne i forbindelse med den erhvervsrelateret førstehjælpsuddannelse. Selv om at der på de erhvervsrelateret førstehjælpsuddannelser er givet dispentation i forbindelse med deltagerantal, så har vi sat et maksimum på maks. 18 deltagere pr hold. Dette har vi gjort for at opretholde en høj kvalitet på indlæringen i undervisningen.

Her under har vi samlet vores mest populærer kurser mål rettet skoler og uddannelsesinstitutioner..

Vores instruktører i førstehjælp er certificerede og har gennemgået faglæreruddannelsen (FSU 160) gennem Forsvaret, som er en af de ypperste og intense førstehjælpsuddannelser i Forsvaret.

Referencer

Størstedelen af vores kunder har vi fået gennem anbefalinger, og de sidste 10% har vi fået ved et tilfælde​.
Herunder finder du et lille udvalg af tilfredse kunder.

Standard kurser

Standard kurserne, følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur med start fra 2016.

Populær

4 timer

Kr. 5.000 / pr. hold.

Førstehjælp ved Hjertestop

BASIS-001
Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelses-kæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/ hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.


Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Populær

7 timer

Kr. 7.500 / pr. hold.

Medborger førstehjælp

FUNK-003.
Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Grundskolen

Disse kurser er målrettet grundskolerne og er tilpasset 0. – 10 klassetrin.
Kurserne er skræddersyet de enkelte klassetrin og følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitationcouncil.
Kurserne følger nødvendigvis IKKE følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur.

Populær

3 timer

Kr. 3.000 / pr. hold.

Førstehjælp for 0. - 3. klassetrin

FHJ-002
Formålet med kurset er at give børnene i børnehaven forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis en kammerat kommer til skade.
Mange års erfaring fra bl.a. Norge og Sverige viser at indførslen af førstehjælp hos de små, allerede i børnehaven og de mindste klassetrin er med til at forebygge mobning i skolen.
Uddannelsen indeholder bl.a. Alarmering, hvor instruktøren agerer alarmcentral, Stabilt sideleje, Forebyggelse, førstehjælpens hovedpunkter, småskader og forbindinger.

Der uddeles et kursusbevis samt en lille førstehjælpstaske til alle eleverne som deltager aktivt i undervisningen.

4 timer

Kr. 4.500 / pr. hold.

Førstehjælp for 4. - 6. klassetrin

FHJ-003 (FHJ-018)
Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven. Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Uddannelsen indeholder bl.a. stabilt sideleje, alarmering, anlægge forbindinger, førstehjælp til knoglebrud, forstuvninger, samt førstehjælp til mindre skader og sygdomme.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), men er IKKE et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

Der uddeles et kursusbevis  til alle eleverne som deltager aktivt i undervisningen.

Populær

7 timer

Kr. 6.500 / pr. hold.

Førstehjælp i skolen 7 - 9 klassetrin

FHJ-004
Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven. Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning blandt eleverne i skolen.

Mange unge mennesker falder op med hjertestop, og tilskadekomster, grundet fysisk aktivitet ved f.eks. idrætsaktiviteter, og rigtig mange ungemennesker har i dag helbredsproblemer grundet indtagelse af energidrik, m.m. og har hjerteproblemer uden at have det diagnogsisteret.

Kurset giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

8 timer

Kr. 400 / pr. deltager.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

FUNK-001 (FHJ-005)
Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

12 timer + pauser

Kr. 10.000 / pr. hold.

Idrætsskadekursus for idrætslærer

IDR-FHJ-003H
Dette kursus tager udgangspunkt i de idrætsskader man som aktiv sportsudøver eller idrætslærer kan komme ud for.
Deltageren får den nødvendige viden for at kunne forebygge skader, samt give idrætsudøvere den bedste førstehjælp i tilfælde af en akut opstået skade, for der igennem at opnå kortest mulig pause for den enkelte idrætsudøver.
Mange børn for desværre skader i gymnastiktimerne i skolen. Disse skader bliver ofte overset eller fejlbehandlet, hvilken resultere i at skaderne ofte udvikler sig til varige skader.

Kurset omhandler både alvorlige livstruende skader, samt mindre skader og egner sig derfor i særdeleshed til trænere og idrætslærer i skolerne.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), men er ikke et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

1½ time

KONTAKT OS

Førstehjælp ved hjertestop

LSW-FHJ-001H
Kombineret kursus i førstehjælp til hjertestop, giver læren og de større elever en fleksibel løsning for at gennemføre et førstehjælpskursus, så deltageren kan træde til ved hjertestop eller symptomer på sygdom i hjertet.
Via en e-lærings platform gennemgår kursisten et teoretisk læringsforløb, som engagerer og udfordrer kursisten. Dette opnås via interaktion i form af forskellige opgave typer.
Dette tager ca. 35 – 45 min. for kursisten at gennemføre teoriundervisning. inkl. test.

Når testen er bestået, er kursisten klar til at deltage i praktisk træning inden for 30 dage. Den praktiske del bliver gennemført af en godkendt instruktør, og tager 90 min.Kurset er derfor særdeles fleksibel, og passer nemt ind i et skoleskema.

Via skolens egen administratorside, har skolens kontor mulighed for at tilmelde elever, oprette kurser, se elevernes status og gennemførsel.

Fagskoler

Disse kurser er målrettet Erhvervskolerne og målrettes det enkelte uddannelseshold.

Populær

12 timer

Kr. 12.500 / pr. hold.

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

FHJ-EUD-001
Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav. 

Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelses-planerne fastsatte kompetencemål. 

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælps-uddannelser.

Populær

12 timer

Kr. 12.500 / pr. hold.

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne inkl. Færdselsrelateret førstehjælp

FHJ-EUD-002
Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav. 

Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelses-planerne fastsatte kompetencemål. 

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælps-uddannelser.

Populær

6½ time

Kr. 7.000 / pr. hold.

Generhvervelse af førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

OPDAT-EUD-001
Funktionsuddannelsen Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen repeterer tidligere indlærte førstehjælpskompetencer

Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav. 

Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelses-planerne fastsatte kompetencemål. 

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælps-uddannelser.

Kontakt kundeservice

Har du brug for hjælp, så kontakt os!
Vi lover at vende tilbage inden for 24 timer i hverdagene.
Haster det, så står vi klar til at hjælpe dig på telefon +45 20713165

Relaterede billeder: