Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Førstehjælp for sundhedsfaglige

Som sundhedsfagligt personale, uanset om du er tandplejer, Social og Sundhedshjælper, eller læge, har I ansvaret for andre mennesker, og det er essentielt, at I er forberedt på, at uheld kan ske. Vi gør jer i stand til at handle hurtigt og korrekt, så I skal yde førstehjælp effektivt og sikkert.
Vores 
Kurser har til formål at klinikkens personale kan varetage basal førstehjælp og udvalgte akutte tilstande i henhold til gældende krav fra Den Danske Kvalitetsmodel, for at øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men.  Målet er at opfylde kriteriet for akkreditering.

Vi skræddersyr førstehjælpskurser til jeres klinik ud fra Jeres behov. – På den måde 
Vi sørger for, at I får det optimale udbytte uanset, om I er en stor eller lille virksomhed, og vi kommer gerne flere instruktører, hvis I er mange medarbejdere. 
Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr, så i får mest ud af kurset.

Vi afholder kurserne når det passer ind i Jeres tidsplan, – også efter almindelig arbejdstid, lørdage, søndage og helligdage.

Vores instruktører har en baggrund i Forsvaret, samt det civile sundhedsvæsen. Dette gør, at de har samlet mange forskellige kompetencer, både fra missioner i Danmark og udlandet.  Alle vores instruktører er certificerede og har stor erfaring med undervisning både i Forsvaret og i det civile.

Vores instruktører har et afgørende mål: I skal kunne førstehjælp i praksis.
Derfor afholder vi vores kurser ude hos jer. Dette giver os mulighed for at 
se og vurdere farlige situationer og udsatte steder hos jer.
På den måde forebygger vi, at uheld opstår.

Vi ved at Jeres udbytte af kurset er større, hvis I er på hjemmebane, og hvis ulykken sker, så tør I tage ansvar og reagere. Og det redder liv.
I vores undervisning tager vi udgangspunkt i rammer, der minder om jeres. Vores erfaring bruger vi til at gøre kurset virkelighedsnært, spændende og sjovt.

Vores instruktører har en baggrund i Forsvaret, samt det civile. Dette gør, at de har samlet mange forskellige kompetencer, både fra missioner i Danmark og udlandet.
 Alle vores instruktører er certificerede og har stor erfaring med undervisning både i Forsvaret og i det civile.

Vi dækker hele Danmark – Vi underviser alle faggrupper.

Her under har vi samlet vores mest populære kurser som er målrettet det sundhedsfaglige område. 

Referencer

Størstedelen af vores kunder har vi fået gennem anbefalinger, og de sidste 10% har vi fået ved et tilfælde​.
Herunder finder du et lille udvalg af vores tilfredse kunder.

Standard førstehjælpskurser

Standard kurserne, følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur med start fra 2016.

Populær

4 timer

Kr. 5.000 / pr. hold.

Førstehjælp ved Hjertestop

BASIS-001
Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden,
hjerte-lunge-redning, brug af AED/ hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Populær

7 timer

Kr. 7.500 / pr. hold.

Medborger førstehjælp

FUNK-003.
Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Populær

12 timer

Kr. 10.000 / pr. hold.

Førstehjælperer med særligt ansvar

FUNK-005
Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Andre kurser

Andre kurser følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation.
Kurserne følger nødvendigvis IKKE Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur.

Kurserne er målrettet branchen i henhold til gældende krav fra IKAS – Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, for at øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men.
Målet er at opfylde kriteriet for akkreditering 

Populær

1½ time

Kr. Kontakt os

Førstehjælp ved hjertestop

LSW-FHJ-001H
Kombineret kursus i førstehjælp til hjertestop, giver medarbejderen en fleksibel løsning for at gennemføre et førstehjælpskursus, så deltageren kan træde til ved hjertestop eller symptomer på sygdom i hjertet.

Kurset følger IKAS standarder og via en e-lærings platform gennemgår medarbejderen et teoretisk læringsforløb, som engagerer og udfordrer kursisten. Dette opnås via interaktion i form af forskellige opgave typer.
Dette tager ca. 35 – 45 min. for medarbejderen at gennemføre teoriundervisning,  inkl. test.

Når testen er bestået, er kursisten klar til at deltage i praktisk træning inden for 30 dage. Den praktiske del bliver gennemført af en godkendt instruktør, og tager 90 min.Kurset er derfor særdeles fleksibel, og passer nemt ind på et personalemøde, så hjælperholdet kan minimere brugen af vikarer hos borgeren.

Via bureauets egen administratorside, har teamlederen mulighed for at tilmelde nye hjælpere, oprette kurser, se hjælperens status og gennemførsel.

Populær

4 timer

Kr. 5.000 / pr. hold.

Førstehjælp for Tandklinikker

FHJ-12
Tandlæger samt Tandplejere skal i følge gældende retningslinier undervises årligt i førstehjælp.
Det gælder f.eks. Hjerte-Lunge-Redning samt ventilation med maske samt brug af Epi-Pen.

Kurset har til formål at klinikkens personale kan varetage basal førstehjælp og udvalgte akutte tilstande i henhold til gældende krav fra Den Danske Kvalitetsmodel, for at øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men.
Målet er at opfylde kriteriet for akkreditering.
Formålet med kurset er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker der sker i Tandlægeklinikken, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning, samt at kunne håndtere tilfælde af akutopstået overfølsomhed.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammen-hæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Populær

?? timer

Kr. Kontakt os
health, medicine and charity concept - close up of female hands with small red heart

Skræddersyet kursus

FHJ-18
Sammensæt dit eget kursus eller foredrag, så det passer 100% til dine behov. Du kan selv bestemme hvad du vil have med på kurset, hvordan der skal undervises og hvor lang tid kurset skal tage. – Uanset indholdet så følger vi altid de gældende guidelines.

Som sundhedsfagligt personale, uanset om du er tandplejer, social og sundhedshjælper, eller læge, har I ansvaret for andre mennesker, og det er essentielt, at I er forberedt på, at uheld kan ske.
Vi gør jer i stand til at handle hurtigt og korrekt, så I skal yde førstehjælp effektivt og sikkert.

Vi skræddersyr førstehjælpskurser til jeres klinik ud fra Jeres behov. – På den måde Vi sørger for, at I får det optimale udbytte uanset, om I er en stor eller lille virksomhed, og vi kommer gerne flere instruktører, hvis I er mange medarbejdere. – Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr, så i får mest ud af kurset.

Kontakt kundeservice

Har du brug for hjælp, så kontakt os!
Vi lover at vende tilbage inden for 24 timer i hverdagene.
Haster det, så står vi klar til at hjælpe dig på telefon +45 20713165

Relaterede billeder: