First Aid logo_hvid kant - Gældende

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for små børn 0-8 år

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FRI-FHJ-001.
Varighed: 8 timer + pauser.
Antal deltagere: Maks. 12 deltagere pr hold. (anbefalet maks 8 pr. hold).

Vidste du at mere end 100.000 børn hvert år får lægebehandling på grund af skader? Eller vidste du at hvert fjerde dødsfald blandt børn skyldtes ulykker?

Friluftsførstehjælp for dig med ansvaret for små børn er et kursus som er udviklet specielt til de mere aktive, Småbørnsforældre, Skovbørnehaver, pædagoger, samt andre med ansvaret for børn.

Efter kuret forventes det at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og kan handle både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Kurset er i Norge lovpligtigt for børnehavepædagoger og instruktøren må i Norge være specielt trænet og certificeret for at kunne afholde dette kursus.
Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), men uddannelsesplanen fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR). - Der udstedes derfor IKKE førstehjælpsbevis udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset bygger på praktisk indlæring og aktiv deltagelse af eleverne som læremetodik. Filosofien er at du lærer mere af hvad du gør, end hvad du hører.
De praktiske øvelser foregår ude UANSET vejret og delvist inde. Kursusdeltagerne skal klæde sig derefter.

Hver deltager, får udleveret egen førstehjælpsmappe, samt nødvendig materiale

På kurset gennemgås bl.a.:

  • Tage ledelsen.
  • Standse en ulykke.
  • Yde korrekt livreddende førstehjælp, herunder at give hjerte og lunge redning (H-L-R).
  • Standse en sprøjtende blødning.
  • Give korrekt førstehjælp til Chok-truede børn.
  • Foretage korrekt alarmering, og nødflytte et tilskadekommet barn til nærmeste fremkommelig vej for ambulancen.
  • Yde psykisk førstehjælp.
  • Kende til symptomerne og førstehjælpen ved livstruende sygdomme.
  • Yde korrekt førstehjælp ved hverdagens småskader i naturen.

Kurset er på 8 timer + pauser.

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Holdafgift
Kr. 8.500,- 
Pr. hold op til 12 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 708,50
Pr. ekstra deltager.

Prisen er for op til 12 deltagere pr. hold.
Der er plads til maks. 16 deltagere pr. hold. mod mér pris.
Hvis i er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC, men er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.*
Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan for kurset.
– Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. Der er indlagt små pauser i undervisningen, længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Store dele af kurset afholdes ude uanset vejrforhold. Det anbefales at klæde sig derefter.

 

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Der udstedes ikke elektronisk førstehjælpsbevis i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Relaterede billeder: