Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

Kursus nr.: FUNK-EUD-001.
Varighed: 12 timer + pauser.
Antal deltagere: Optil 16 deltagere pr. hold. Der kan mod mer pris deltage maks 18 deltagere pr hold.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse af disse.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale

På kurset gennemgås bl.a.:
Basisuddannelserne:
• "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer).

Tilvalgsuddannelser:
• ”Førstehjælp ved blødninger” 1,5 timer.
• ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” 1,5 timer. 
• ”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger” 1,5 timer. 
• ”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer. 

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:

• Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" 1,5 timer. 
• Særtillæg 2, Særtillæg 2, Akut opståede sygdomme, 1 time.
• Særtillæg 3, Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse, 1 time.

Kurset er på 12 timer + pauser.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Tidsangivelserne er vejledende men uddannelsen gennemføres på minimum 12 timer + pauser.
Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelsesplanerne fastsatte kompetencemål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets ansvar at sikre, at nødvendige ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

 

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
*Kr. 12.500,-
Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 781,25,-
Pr. enkelt deltager ud over 16 deltagere ( Dog maks 18 deltagere pr. hold).

*Ved aftale om afholdelse af flere kurser, kan der laves særlig rabataftale.
Kontakt os for tilbud. 

Alle priser er ekskl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen.
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.
Kurset afholdes over 2 dage (2 dage x 7 timer).

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis. jf. instruktøren vurdering om deltageren lever op til de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav.

Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder sikre, at hver enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.

Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelsesplanerne fastsatte kompetencemål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets ansvar at sikre, at nødvendige ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.

Kursusbeviset er gyldigt 24 måneder efter sidste kursusdato.

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Relaterede billeder: