Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

Kursus nr.: FUNK-007.
Varighed: 8 timer + pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder som er særligt til søs..
Deltageren kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.
Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan sikre relevant videre hjælp.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale

Funktionsuddannelsen indeholder følgende moduler:
Basisannelse:
Førstehjælp ved hjertestop”. Varighed 4 timer.

Tilvalgsuddannelse:
Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” (1 time)

Særtillæg:
Særtillæg 1, del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker”, del 2 (1,5 timer).
Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” (1 time).
Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” (0,5 time). 

Kurset er på 8 timer + pauser.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

 

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 8.000,-

Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 714,25
Pr. enkelt deltager.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
I kurserne er der i langt små pauser i undervisningen.
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: