Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

FØRSTEHJÆLP OG FOREBYGGELSE TIL BØRN

Kursus nr.: TILVALG-008.
Varighed: 2½ min. + pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), og er et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj, samt flade sko/støvler til dette formål.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale.

På kurset gennemgås flg. hovedemner:
Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.
Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde.
Førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.

BEMÆRK:
Kurset indeholder IKKE Hjerte og lungeredning til børn.

Kurset er på 2½ timer + pauser.

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis såfremt deltageren har gennemgået en kompetencegivende basis uddannelse.

 

 

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 4000,-
*( Kr. 2000,-)

Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 350,-
Pr. enkelt deltager.

*Prisen er ved afholdelse i forlængelse med “Basis-001” og/eller “Basis-002”.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen. Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: