Tilbage

Førstehjælpskursus

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Formålet med vores kurser til virksomheder, er at give dig og dine kollegaer de bedste værktøjer til at kunne reagere, hvis situationen skulle opstå. Vores kurser deles op således at lektionerne består af både praktiske øvelser og teori, da denne kombination da det giver den bedst mulige indlæring.

Vi har specialiseret os i at tilpasse kurserne til præcis den branche I befinder jer i. Dette gør vi ved at sammensætte kurserne således at de risici, som medarbejderne i dagligdagen kan blive udsat for, bliver en del af programmet. Yderligere sammensætter vi teori og praksis i virkelighedsnær scenarietræning, som kan foregå rundt omkring i virksomheden. For at kunne handle korrekt, er det vigtigt at have prøvet forskellige scenarier gennem undervisningen. Derfor inddrager vi praksisnære scenarier, hvor kursisterne får lov til at udføre de forskellige teknikker på hinanden og vores førstehjælpsdukker.

Vores instruktører har en baggrund i Forsvaret. Dette gør, at de har samlet mange forskellige kompetencer, både fra missioner i Danmark og udlandet. Alle vores instruktører er certificerede og har stor erfaring med undervisning både i Forsvaret og i det civile.

Førstehjælp ved Hjertestop

Onlinekursus kombineret med praktisk træning

Lær førstehjælp på 90 min!

Få adgang til Danmarks eneste online platform i førstehjælp, med praktisk træning i en samlet pakke.

Nyt, moderne førstehjælpskursus og automatisk genopfriskning
Vi i spidsen for udviklingen af danskernes førstehjælpskompetencer. 
Vi ved at det kan være en dyr fornøjelse for virksomheden når alle medarbejderne skal på kursus, og tiden som medarbejderen bruger på kurset kan være svært at få igen.

Vi tilbyder derfor som nogle af de første i Danmark et unikt, kombineret førstehjælpskursus, der forener online indlæring og praktisk anvendelse i et kompakt og effektivt kursus.
Med dette nye førstehjælpskursus håber vi derfor at hæve standarden for førstehjælp i Danmark og dermed øge chancerne for at redde liv.

Se mere her

Traditionelle kurser

Vores traditionelle førstehjælpskurser der er udarbejdet af Danskførstehjælpsråd følger Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur med start fra 2016. Dette betyder at vi naturligvis udsteder et kompetencegivende førstehjælpsbevis i regi af Dansk førstehjælpsråd, efter at medarbejderen har bestået kursus.

BASIS-001

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed: 4 timer + pauser.

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

FUNK-003

Medborgerførstehjælp

Varighed: 7 timer + pauser.

Funktionsuddannelsen Medborger-førstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Første-hjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælps-kompetencer på dette niveau.

FUNK-005

Førstehjælper med særligt ansvar

Varighed: 12 timer + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælps-uddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Kurset passer til de fleste virksomheder og kontorbygninger.

Andre kurser

Her finder du et udvalg af de kurser der ikke er bygget op efter Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur. Uanset om du har behov for et standard førstehjælpskursus jf. Dansk Førstehjælps Råds uddannelsesstruktur, eller et specielt skrædersyet førstehjælpskursus, så følger vi altid gældende guidelines og anbefalinger.

Dette betyder at vi naturligvis udsteder et kompetencegivende førstehjælpsbevis efter bestået kursus, men ikke nødvendigvis i regi af dansk førstehjælpsråd.

DEMO-001

Demostantionskursus i brugen af AED (Hjertestarter)

Varighed: ca. 2 timer inkl. pauser.

Kurset afholdes som en demonstrations-kursus i brugen af virksomhedens hjertestarter. Kurset er målrettet virksomheder der ejer en hjertestarter, der ønsker at medarbejderne har en basal viden i brugen af en virksomhedens hjertestarter i tilfælde af et akut opstået hjertestop.

PHJ-001

Psykisk førstehjælp

Varighed: 2 timer + pauser.

Formålet er at bibringe deltageren viden, færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde en bedere psykisk førstehjælp ved ulykker, traumatiske hændelser og kriser.

Akut belastningsreaktion svarer nogenlunde til det, der i daglig tale kaldes en ”alvorlig krisereaktion”. Reaktionen udløses af en ekstraordinært voldsom fysisk eller psykisk belastning, som f.eks. større ulykker, vold, trusler, dødsfald, legemsbeskadigelse eller pludseligt tab af nære relationer.

LSW-001

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed: 1½ timer inkl. pauser.

På LSW’s e-lærings platform gennemgår kursisten et teoretisk læringsforløb, som engagerer og udfordrer kursisten. Dette opnås via interaktion i form af forskellige opgave typer.

Undervisningsforløbet består af i alt 10 kapitler, med afsluttende test.

Når testen er bestået, er kursisten klar til at deltage i praktisk træning inden for 30 dage.