Samaritter uddannelsen

image_pdfimage_print

Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv’s Behandlerteam

Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved arrangementer af enhver art.

Et behandlerteam hos os er delt ind i flere niveauer:
Niveau 1: Observatør. (Aspirant)
Niveau 2: Førstehjælper 2. grad (Samaritter asistent)
Niveau 3: Førstehjælper 1. grad (Samarit / holdføre)
Niveau 4: Skadestedsbehandler (Sundhedsfaglig uddannet Samarit).
Niveau 5: Sygeplejerske.
Niveau 6: Læge.

Uddannelsen (se mere om denne nedenfor) indeholder bl.a. træning i vurdering og håndtering af akutte sygdomme og alvorlige traumer. Her kan bl.a. nævnes:

Åndedræts- og hjertestop
Blodprop
Hjerneblødning
Skader på hoved, nakke og ryg
Knoglebrud
Alkohol- og narkotikaforgiftning
Voldsome blødninger
Traumatiske amputationer
Allergisk reaktion / anafylaktisk shock
Akutte sygdomme (f.eks. insulinshock, hjertekramper, astma)
Åndedræts- og hjertestop hos hunde (Servicehunde, tjenestehunde m.m.)

Derudover er samaritterne i stand til at håndtere alle slags småskader, som uden at være direkte livstruende alligevel kan være til gene for den tilskadekomne.

En vigtig del af uddannelsen er også at kunne vurdere sygdomme eller skaden for at afgøre, om det er nødvendigt med et besøg hos læge eller skadestue, eller om det (som i langt de fleste tilfælde) er noget, der kan færdigbehandles i behandlerområdet, så gæsten kan komme tilbage og nyde resten af arrangementet.

Uddannelsen
Før man kan optages på uddannelsen til samarit og godkendes for at indgå i vores behandlerteam, skal aspiranten gennemgå et 30- timers kursus i førstehjælp som skal gennemføres og beståes med tilfredsstillende resultat.  Kurset afsluttes med 4 praktiske prøver og en teoretisk eksamen.
Ydeligere skal aspiranten deltage som observatør på min. 3 vagter, i løbet af min. 6 måneder, hvor aspiranten vil få mulighed for at “snuse” til faget. Her vil aspiranten blive vurderet af den oplæringsansvarlige samt de andre samarittere.

48 timers kurset består af flg kurser:

 • 28 timers kursus i førstehjælp (Højt niveau) godkendt af dansk førstehjælpsråd.
 • 20 timers samletuddannelse i bl.a. Puls oximatri, Blodtryks og blodsukker måling. Psykisk førstehjælp, og materieluddannelse m.m..

Hvis aspiranten bliver vurderet egnet, bliver aspiranten “udnævnt” til førstehjælper ( Niveau 2) og her påbegynder den egentlige uddannelse.

Førstehjælper 2. grad (niveau 2)
Her begynder den egentlige uddannelse, og du vil her skulle igennem resterende uddannelse som førstehjælper. Det meste af uddannelsen går efter princippet “on the job training”.
Du vil påbegynde vore egentlige vores samaritteruddannelse som bla. består af:

 • Procedure for undersøgelse, observation og behandling af tilskadekomne og syge.
 • Etik og tavhedspligt.
 • Dokumentation af observationer (brugen ag vagtjournal og behandlingsrapporter).
 • Hygiejne på vagter og personlig beskyttelse.
 • Persontransport (løfte- og bæreteknik og brugen af båre).
 • Håndtering af ilt-og ventilationsudstyr.
 • Håndtering af spineboards og nakkekraver.
 • Patientpleje I.
 • Skadesvurdering.
 • Elementær brandbekæmpelse.
 • Opgave- og ansvarsfordeling mellem teamsamarit, teamleder og vagtledere.
 • Forsikringsforhold.
 • Førstehjælp til dyr.
 • Med mere.

Desuden skal førstehjælperen gennem uddannelsen, deltage på nogle af vores vagter for at få praktisk “on the job training” og erfaring.

Førstehjælperen skal deltage på personalemøder, hvor der gives (sammen med de uddannede samaritter) yderligere undervisning og træning i de discipliner, som kurset har omhandlet, og som samaritterne skal kunne beherske (se nedenfor på siden).

Her undervises og trænes ydeligere i de emner, der er gennemgået på kurserne for til stadighed at opretholde et højt niveau i både teoretiske og praktiske færdigheder. Desuden undervises der i relevante emner indenfor det præhospitale arbejde for yderligere at udbygger samaritternes baggrundsviden og færdigheder.

Som førstehjælper 2. grad. indgår førstehjælperen i behandlerteamet som assistent for Skadestedsbehandlerne samt de erfarne Førstehjælperer 1. grad/holdføre.

Hvis førstehjælperen bliver vurderet egnet af den oplæringsansvarlige og en sygeplejerske vil førstehjælperen blive “udnævnt” Førstehjælper af 1. grad.

Samarit/Førstehjælper 1. grad (niveau 3).
Som førstehjælper af 1. grad kan man kalde sig samarit i FIRSTaid-REDliv.
Som samarit vil du bl.a. have til opgave at assistere sygeplejerskerne i behandlerområdet ved behov.

Som en erfaren samarit  gennemgår samaritten uddannelse hvor de opbygger en stor baggrundsviden indenfor anatomi, fysiologi, skadesmekanismer og vurderingsdiagnosticering af f.eks. led- og sårskader, så de kan genkende og håndtere specifikke akutte tilstande, sat at kunne stabilisere den tilskadekomne for transport til ydeligere behandling.

Samaritten er her med til at uddanne nye førstehjælpere.

Kun de dygtigste førstehjælpere kan, hvis man bliver vurderet egnet, kunne indgå som holdføre på de store vagter. – Som holdføre, har man ansvaret for et hold bestående af op til 3 mand.

Der vil bl.a. være mulighed for eksterne kurser som f.eks.
Emergency medicine
Wildlifemedicin
m.m.

Samaritteen kan her vælge at videreuddanne sig til Skadestedsbehandler. (Dette kræver dog at man har fungeret som holdføre i mindst 2. år).

Skadestedsbehandler
En skadestedsbehandler hos FIRSTaid-REDliv har en sundhedsfagliguddannelse.
Skadestedsbehandleren har opbygget en stor baggrundsviden indenfor anatomi, fysiologi, skadesmekanismer og vurderingsdiagnosticering af f.eks. led- og sårskader, så de kan genkende og håndtere  akutte traumatiske tilstande, man risikerer at møde på vagter ved f.eks. estremsport så som motorløb, faldskærmsspring osv.

Udover grunduddannelsen til Samarit / førstehjælper af 1. har skadestedsbehandleren en  uddannelser som f.eks.:

 • Sygehjælper/Sygepasser i forsvaret.
 • Sydomsbehandler i søværnet.
 • Sosuassistent uddannelse.
 • Sygeplejer/Sygeplejeskestudderne på minimum 2. år.
 • Lægestuderende på min. 3. år.
 • Vetinærsygeplejerske
 • Vetinær.

Eller tilsvarrende kvalifiseret uddandelse.

​Efter min. 2 år som Skadestedsbehandler kan erfarne Skadestedsbehandlere blive udvalgt, i samråd med vagtledere og den behandlingsansvarlige sygeplejerske, til videreuddannelse til Vagtleder.

Sygeplejerske/Behandlingsansvarlige sygeplejerske
Sygeplejersken er en godkendt og autoriseret sygeplejerske der til dagligt arbejder på et sygehus en skadestue, el.

Sygeplejersken vil på vagter indgå som den behandlingsansvarlige i behandlerområdet.
På større vagter med flere sygeplejersker, vil lederen for sygeplerskerne være den overordnede leder af behandlerområdet/områderne.

Vagtleder aspirant
Den aspirerende Vagtledere vil i en ubestemt periode fungere som Vagtleder assistent hvor aspiranten følger vagtlederen og den behandlingsansvarlige sygeplejerske i deres virke.

Derudover gennemgår aspiranten  ledelse i praksis, undervisning i prioritering af skader for at kunne lede arbejdet på et skadested, ledelsesteori, pædagogik, kommunikation, jura, instruktions- og vejledningsteknik og håndtering af psykiske reaktioner hos både tilskadekomne og samaritter samt naturligvis praktisk træning i ledelse af flere samaritere og på større skadesteder. Uddannelsen afsluttes med at en aspirerende Vagtleder vi bestride min. 3 vagter, som vagtleder, under observation af den Behandlingsansvarlige sygeplejerske eller Vagtchefen.

Vagtleder
Vagtlederen er en Skadestedsbehandler, der ønsker at påtage sig et større ledelsesmæssigt ansvar.
Vagtlederen er den overordnede leder for afviklingen af samarittervagten.
(Det er dog den behandlingsansvarlige sygeplejerske der har det overordnede leder ansvar for behandlingen af tilskadekomne).
Vagtlederen kan på vagter hvor der ikke indgår en sygeplejerske, uddeligere opgaven som behandlingsansvarlig til en erfaren Skadestedsbehandler, eller selv foretage denne funktion.

Alle samaritter skal desuden årligt deltage på et repetitionskursus, hvor det kontrolleres, at deres færdigheder lever op til de høje krav, FIRSTaid-REDliv.

Samaritternes uddannelse opdateres løbende i samarbejde med den lægefaglige rådgiver for at sikre, at samaritterne altid har mulighed for at drage fordel af nye opdagelser og udviklinger indenfor det præhospitale arbejde.

Kunne du tænke dig en uddannelse for livet? – så bliv samarit hos FIRSTaid-REDliv?