Samaritter uddannelsen

Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv’s Behandlerteam

Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved arrangementer af enhver art.

Et behandlerteam hos os er delt ind i flere niveauer:
Niveau 1: Aspirant.
Niveau 2: Førstehjælper (2. grad.)
Niveau 3: Førstehjælper (Samarit)
Niveau 4: Skadestedsbehandler (Sundhedsfaglig uddannet Samarit, f.eks. SSH/SSA, Sygehjælpere, Sygdomsbehandlere osv).
Niveau 5: Sygeplejerske.
Niveau 5: Læge.

Uddannelsen (se mere om denne nedenfor) indeholder bla. træning i vurdering og håndtering af akutte sygdomme og alvorlige traumer.
Her kan bl.a. nævnes:
Åndedræts- og hjertestop.
Blodprop.
Hjerneblødning.
Skader på hoved, nakke og ryg.
Knoglebrud.
Alkohol- og narkotikaforgiftning.
Voldsomme blødninger og Traumatiske amputationer.
Patient observationer og pleje.
Akutte sygdomme (f.eks. insulinshock, hjertekramper, astma).
Førstehjælp til hunde (Servicehunde, tjenestehunde m.m.).

Derudover er du som samarit i stand til at håndtere alle slags småskader, som uden at være direkte livstruende alligevel kan være til gene for den tilskadekomne.

En vigtig del af uddannelsen er også at kunne vurdere sygdomme eller skaden for at afgøre, om det er nødvendigt med et besøg hos læge eller skadestue, eller om det (som i langt de fleste tilfælde) er noget, der kan færdigbehandles i behandlerområdet, så gæsten kan komme tilbage og nyde resten af arrangementet.

Uddannelsen
Før man kan optages på uddannelsen til samarit og godkendes for at indgå i vores behandlerteam, skal aspiranten  deltage som Aspirant på min. 3 vagter, i løbet af maks. 6 måneder, hvor aspiranten vil få mulighed for at “snuse” til faget. Her vil aspiranten blive vurderet af Vagtleder samt de andre samaritter.
Hvis Aspiranten blive vurderet egnet, vil Aspiranten blive tilbudt at gennemgå et 56- timers grunduddannelse i førstehjælp som skal gennemføres og bestås med tilfredsstillende resultat.  Kurset afsluttes med 4 praktiske prøver og en skriftligprøve. – Der må forventes en del hjemmestudie.

56 timers kurset består af flg. kurser (3 weekender):

 • Uddannelse i førstehjælp (Højt niveau) jf. uddannelsesplaner fra Dansk førstehjælpsråd.
 • Samletuddannelse i bl.a. Puls oximatri, Blodtryks og blodsukker måling. Forbindelærer, Psykisk førstehjælp, og materieluddannelse m.m..
 • Signaltjeneste for samarittere.

Hvis aspiranten bliver vurderet egnet, bliver Aspiranten “udnævnt” til førstehjælper ( Niveau 2).
Uddannelsen til Førstehjælper i FIRSTaid-REDliv, tager ca. 3 – 6 mdr.  Afhængig af dit aktivitetsniveau, og start tidspunk, da uddannelsen b.la. er afhængig af vagter.
Du skal forvente at bruge 3 weekender, samt min. 3 vagter. inden for en periode på ca. 3 – 6 mdr.

Førstehjælper 2. grad (niveau 2)
Her begynder den egentlige uddannelse, og du vil her skulle igennem resterende uddannelse som Samarit.
Store dele af uddannelsen går efter princippet “on the job training”.
Du vil påbegynde vore egentlige vores samaritteruddannelse som bla. består af:

 • Procedure for undersøgelse, observation og behandling af tilskadekomne og syge.
 • Etik og tavhedspligt.
 • Dokumentation af observationer (brugen ag vagtjournal og behandlingsrapporter).
 • Hygiejne på vagter og personlig beskyttelse.
 • Persontransport (løfte- og bæreteknik og brugen af båre).
 • Håndtering af ilt-og ventilationsudstyr.
 • Håndtering af spineboards og nakkekraver.
 • Patientpleje I.
 • Risiko- og Skades vurdering.
 • Elementær brandbekæmpelse.
 • Opgave- og ansvarsfordeling mellem teamsamarit, teamleder og vagtledere.
 • Forsikringsforhold.
 • Førstehjælp til dyr.
 • Med mere.

Førstehjælperen skal gennem uddannelsen, deltage på vagter for at få praktisk “on the job training” og erfaring.

Førstehjælperen skal deltage på personalemøder, hvor der gives (sammen med de uddannede samaritter) yderligere undervisning og træning i de discipliner, som kurset har omhandlet, og som samaritterne skal kunne beherske (se nedenfor på siden).

Her undervises og trænes i de emner, der er gennemgået på kurserne for til stadighed at opretholde et højt niveau i både teoretiske og praktiske færdigheder.
Desuden undervises der i relevante emner indenfor det præhospitale arbejde for yderligere at udbygger samaritternes baggrundsviden og færdigheder.

Som førstehjælper 2. grad. indgår førstehjælperen i behandlerteamet som assistent for Skadestedsbehandlerne samt de erfarne Førstehjælperer 1. grad/holdføre.

Hvis førstehjælperen bliver vurderet egnet af den oplæringsansvarlige og en sygeplejerske vil førstehjælperen blive “udnævnt” Førstehjælper af 1. grad.

Samarit/Førstehjælper 1. grad (niveau 3).
Som førstehjælper af 1. grad kan man kalde sig samarit i FIRSTaid-REDliv.
Som samarit vil du bla. have til opgave at assistere sygeplejerskerne i behandlerområdet ved behov.

Som en erfaren samarit gennemgår samaritten uddannelse hvor de opbygger en stor baggrundsviden indenfor anatomi, fysiologi, skadesmekanismer og vurderingsdiagnosticering af f.eks. led- og sårskader, så de kan genkende og håndtere specifikke akutte tilstande, sat at kunne stabilisere den tilskadekomne for transport til yderligere behandling.

Samaritten er med til at uddanne nye førstehjælpere.

Kun de dygtigste førstehjælpere kan, hvis man bliver vurderet egnet, kunne indgå som holdføre på de store vagter. – Som holdføre, har man ansvaret for et hold bestående af op til 3 mand.

Der vil bla. være mulighed for eksterne kurser som f.eks.
Wildlifemedicin
Vinterkurser.
m.m.

Samaritten kan her vælge at videreuddanne sig til Skadestedsbehandler. (Dette kræver dog at man har fungeret som Samarit i mindst 2. år, og har en Sundhedsfaglig uddannelse eller tilsvarende).

Skadestedsbehandler
En skadestedsbehandler hos FIRSTaid-REDliv har en Sundhedsfagliguddannelse eller tilsvarrende.
Skadestedsbehandleren har opbygget en stor baggrundsviden indenfor anatomi, fysiologi, Skadesmekanismer og vurderings-diagnosticering af f.eks. led- og sårskader, så de kan genkende og håndtere akutte  traumatiske tilstande, man risikerer at møde på vagter ved f.eks. ekstremsport så som motorløb, faldskærmsspring osv.

Udover grunduddannelsen til Samarit / førstehjælper af 1. har skadestedsbehandleren en  uddannelser som f.eks.:

 • Sygehjælper/Sygepasser i forsvaret.
 • Sygdomsbehandler i søværnet.
 • Social og Sundhedsassistent uddannelse.
 • Sygeplejer/Sygeplejeskestuderene på minimum 2. år.
 • Lægestuderende på min. 3. år.
 • Veterinærsygeplejerske.
 • Veterinær.

Eller en tilsvarrende kvalificeret uddannelse

​Efter min. 2 år som Skadestedsbehandler kan erfarne Skadestedsbehandlere blive udvalgt, i samråd med vagtledere og den Behandlings ansvarlige sygeplejerske, til videreuddannelse til Vagtleder.

Sygeplejerske/ behandlingsansvarlig sygeplejerske
Sygeplejersken er en godkendt og autoriseret sygeplejerske der til dagligt arbejder på et sygehus en skadestue, el.

Sygeplejersken vil på vagter indgå som den behandlingsansvarlige i behandlerområdet.
På større vagter med flere sygeplejersker, vil lederen for sygeplejerskerne være den overordnede leder af behandlerområdet/områderne.

Vagtleder aspirant
Den aspirerende Vagtledere vil i en ubestemt periode fungere som Vagtleder assistent hvor aspiranten følger vagtlederen og den behandlingsansvarlige sygeplejerske i deres virke.

Derudover gennemgår aspiranten ledelse i praksis, undervisning i prioritering af skader for at kunne lede arbejdet på et skadested, ledelses teori, pædagogik, kommunikation, jura, instruktions- og vejledningsteknik og håndtering af psykiske reaktioner hos både tilskadekomne og samaritter samt naturligvis praktisk træning i ledelse af flere Samarittere og på større vagter. Uddannelsen afsluttes med at en aspirerende Vagtleder vi bestride min. 2 vagter, som vagtleder, under observation af Vagtchefen.

Vagtleder
Vagtlederen er en Skadestedsbehandler, Sygeplejerske eller læge der ønsker at påtage sig et større ledelsesmæssigt ansvar.
Vagtlederen er den overordnede leder for afviklingen af vagten.
(Det er dog den behandlingsansvarlige sygeplejerske der har det overordnede leder ansvar for behandlingen af tilskadekomne).
Vagtlederen kan på vagter hvor der ikke indgår en sygeplejerske, udpege erfaren førstehjælper eller Skadestedsbehandler til opgaven som behandlingsansvarlig , eller selv foretage denne funktion. Dette afhænger af Vagtens størrelse og arrangementets art.

Alle samarittere skal desuden årligt deltage på et repetitionskursus, hvor det kontrolleres, at deres færdigheder lever op til de høje krav, for at være en del af behandler teamet i FIRSTaid-REDliv.

Samaritternes uddannelse opdateres løbende i samarbejde med den sundhedsfaglige rådgiver for at sikre, at samaritterne altid har mulighed for at drage fordel af nye opdagelser og udviklinger indenfor det præhospitale arbejde.

Kunne du tænke dig en uddannelse for livet? – så bliv samarit hos FIRSTaid-REDliv?