Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Vi brænder for det vi laver! - Der er vores kunder glade for.

Samaritterne – Hvad kan vi?

Vi er hverken læger, kiruger, astronauter, eller blikkenslagere. Vores Samarittere er håndplukkede “frivillige” der får et honorar for de vagter de deltager på. – Til gengæld sætter vi høje standarder.

Uanset uddannelses baggrund, skal vores samarittere årligt gennemgå og bestå opdatering af uddannelsen og aflægge prøve, før FIRSTaid-REDliv kan godkende at Samaritten kan bære vores samarit logo og må bruge titlen “Samarit i FIRSTaid-REDliv”.

Vores mandskaber har som regel en baggrund fra forsvaret eller sundhedsvæsnet, og hele vores struktur er bygget op, af det bedste fra begge verdener.
Vi har taget udgangspunkt i de erfaringer vi har fra bl.a. forsvaret, krigszoner og sundhedsvæsnet, og vi har udfra dette opsat en struktur der både er effektiv, og sætter en høj standard i vores tjenester.

Vores beredskab er bygget op af flere niveauer, og vores folk har forskelig erhvervsmæssig baggrund i daglidagen. Dette giver en større fleksibilitet, når en opgave skal løses.

Uddannelsesstruktur

En aspirant hos os, er en person som enten ikke har påbegyndt eller fuldført uddannelsen til Samarit i FIRSTaid-REDliv.
Før aspiranten kan deltage som aspirant på vores vagter, skal aspiranten vurderes egnet til at påbegynde sin oplæring, og der bliver indhentet både Straffe- og børneattest.

Aspiranten vil blive klædt i synligt markeret FIRSTaid-REDliv tøj og mærkeret “ASPIRAT”, for at signalere at aspiranten at tilhører vores team.
Vores aspiranter har ikke tilladelse til at udføre selvstændige behandlinger, men følges med en uddannelses ansvarlig samarit. Herved begynder aspiranten at lære om vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med førstehjælp.

I takt med at aspiranten får noget praktisk erfaring, kan aspiranten efterhånden få lov til selv at lave behandlinger under opsyn.
I løbet af aspiranttiden vil egnede aspiranter, modtage en grundig uddannelse i førstehjælp (53 timer) suppleret med vores Samaritteruddannelse. – Ialt 136 timer + “on-the-jobtraining”

Aspiranttiden vare ca. 6 mdr. men er afhænger af aspirantens engagement og antal af vagter som aspiranten deltager på.

En “FØRSTEHJÆLPER” er en uddannet samarit i
FIRSTaid-REDliv.
Samaritten har foruden sin grunduddannelse til Samarit, suppleret sin uddannelse med førstehjælp til dyr.
Samaritten kaldes “FØRSTEHJÆLPER”, da alle samaritter primært arbejder og færdes i teams på minimum 2 personer, hvoraf den ene er holdleder.

Holdlederen skal mindst være uddannet til skadestedsbehandler. Førstehjælperen er således assistent til Skadestedsbehandleren som er en sundhedsfaglig uddannet samarit.  De ældre og meget erfarne Førstehjælpere kan dog fungere som holdleder på nogle vagter.

Samaritten må varetage selvstændige behandlinger af patienter og er på vagter markeret med samarit logoet og titlen “FØRSTEHJÆLPER”.

Uddannelsen til Samarit er på 136 timer og indeholder bl.a.:

 • Anatomi og fysiologi.
 • Udvidet førstehjælp.
 • Livreddende førstehjælp.
 • Brug af ilt og ventilationsudstyr, og kan assistere Skadestedsbehandleren ved Luftvejshåndtering med brug af sug.
 • Genoplivning med hjertestarter AED (hjertestarter).
 • Alarmering og korrekt kontakt til 1-1-2
 • Vurdering af skader og prioritering af tilskadekomne.
 • Patientvurdering med monitorering af puls, blodtryk og iltmætning.
 • Radiobetjening (til intern kommunikation)
 • Radiobetjening for behandling under instruks fra en skadestedsbehandler (Fjernbehandling).
 • Observation af patienter
 • Forflytningsteknikker (bl.a. båretransport)
 • Sygdomslære, herunder respiratorisk, cirkulatorisk, neurologisk sygdomslære)
 • Assistance ved tilkaldt ambulance.
 • Brug af immobiliseringsudstyr til at sikre patienten.
 • Kommunikation, konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Livreddende førstehjælp til hunde.
 • Prioritering af flere tilskadekommende
 • Udvidet psykisk førstehjælp. – Herunder Psykiske reaktioner og psykisk førstehjælp ved patienter og hjælpere.

En førstehjælper af 1. grad er uddannet samarit, som har meget erfaring og er  fagligt meget dygtig. 

Førstehjælperen af 1. grad, har gennem sit arbejde som Samarit tilegnet sig meget erfaring, og modtaget undervisning i ledelsesprincipper, der gør Samaritten istand til at virke som holdleder.
Førstehjælperen af 1. grad har ikke en godkendt sundhedsfaglig uddannelse, og kan derfor ikke udnævnes til skadestedsbehandler.

Samaritten er vurderet egen til at virke som Holdleder, på mindre vagter.

En “SKADESTEDSBEHANDLER” er en uddannet samarit i FIRSTaid-REDliv, med en sundhedsfaglig uddannelse fra deres “civile” liv.
Samaritten har foruden sin grunduddannelse til Samarit, suppleret sin uddannelse med førstehjælp til dyr.
Samaritten kaldes “Skadestedsbehandler”, da samariten kan behandle på et større skadested, med flere tilskadekommende. Den sundhedsfaglige uddannelse kan være erhvervet i forsvaret eller i det civile sundhedsvæsen.

Uddannelserne kan f.eks. være Sygehjælper, Sygdomsbehandler, Social og Sundhedsassistent, Respiratorisk hjælper som er certificeret hos Rigshospitalet, Reddere m.m.

Skadestedsbehandleren er b.la. i stand til:

 • Supervision af andre samaritters behandlinger.
 • Triage af flere til skade kommende.
 • Medicin administration på uddelegering og ansvar fra læge.
 • Patientpleje.
 • Ledelse af Samaritterhold.
 • m.m.

Skadestedsbehandleren kan være behandlingsansvarlig på en vagt og være stedfortræder for Sygeplejersken.

Den behandlingsansvarligeleder er en meget erfaren skadestedsbehandler, sygeplejerske eller læge, som har det overordnet ansvar for behandlerområdet og alle behandlingerne som udføres på vagten.

I den behanlingsansvarligeleders fravær, vil vagtlederen eller en stedfortræder som er udpeget af den behanlingsansvarligeleder, fungere som stedfortræder for den behanlingsansvarligeleder.

Vagtlederaspiranten, er en erfaren Samarit, som er blevet vurderet egnet til at starte sin oplæring til Vagtleder.

Vagtlederaspiranten er færdiguddannet under sin uddannelse vil Vagtlederaspiranten følge vagtlederen på mindre og større Samarittervagter. I løbet af aspiranttiden vil Vagtlederaspiranten, bl.a. modtage uddannelse i:

 • Ledelse af Samarittere.
 • Opbyggelse, sikring og ledelse af skadested med flere tilskadekomne.
 • Kommunikation, konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Supervision af andre Samaritters behandling.
 • Psykiske reaktioner og psykisk førstehjælp ved patienter og hjælpere.
 • Kvalitetssikring af behandlinger udført af andre Samaritter.
 • Risikovurderinger før og under Samarittervagten.
 • Styring af behandlinger.

Som del af uddannelsen vil aspiranten få tildelt vagter, som aspiranten gennemfører som vagtleder, under Supervision fra Vagtchefen.

 

Vagtlederassistenten er udpeget af Vagtleder til at være stedfortræder for vagtlederen ved større vagter, eller vagter med flere behandlingsområder.

Vagtlederassistenten er færdiguddannet vagtleder eller en meget erfaren Samarit og har været holdleder i min. 2 år.

Vagtassistenten er meget erfaren i sit arbejde som samarit og skal kunne vejlede andre Samarittere og holdledere.

Vagtlederen har det overordnet ansvar for gennemførslen af vagten, og det vagthold som deltager på vagten. I samarbejde med den Behandlingsansvarligeleder, koordinere Vagtlederen alle behandlinger, og opgaver ved vagten.  Det er samtidigt  vagtlederen som er kontaktperson og koordinere opgaverne med kunden.

Vagtlederen skal være meget erfaren i sit arbejde som samarit og skal kunne vejlede Vagtlederassistenter, Samarittere og holdledere direkte og indirekte via radiokommunikation. Vagtleder fungere som indsatsleder for samarittervagten ved større ulykker ved vagten, i tæt samarbejde med evt. redningstjenester.

Det er vagtlederens opgave at foretage en risikoanalyse af arrangementet, og forebygge evt. tilskadekomster der kunne have været undgået. Vagtlederen vil overfor kunden, kunne komme med henstillinger til sundhedsfaglige sikkerhedsmæssige tiltag, der bør bringes iorden før vagten kan gennemføres forsvarligt.

Vagtchefen har det overordnet ansvar for Førstehjælpsberedskabet.

Vi kan også tilbyde assistance fra frivillige læger og sygeplejersker, som hyres ind til skræddersyede arrangementer og events.

Hvis der er et behov for sygeplejerske og/eller læger ved dit arrangement, hyres disse særskildt ind til løsningen af opgaven.

En sygeplejerske i FIRSTaid-REDliv, er uddannet sygeplejerske og er anført i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sygeplejersken har fået en særlig efteruddannelse i FIRSTaid-REDliv, som gør at de kan arbejde uden for “hospitalets rammer” og kender til vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med opgaverne.
Sygeplejersken har det overordnet ansvar for Patientsikkerhed og behandlinger som fortages på vagten, og sørge for at alle gældende etiskeregler og patientsikkerheden overholdes.
Sygeplejersken er derfor med til at uddanne Samaritterne i FIRSTaid-REDliv.
Sygeplejersken kan være stedfortræder for Lægen

Læge i FIRSTaid-REDliv, er uddannet læge og er anført i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lægen har fået en særlig efteruddannelse i FIRSTaid-REDliv, som gør at de kan arbejde uden for “hospitalets rammer” og kender til vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med opgaverne.
Lægen har det overordnet delegations og behandlingsansvar for Patientsikkerhed og behandlinger som fortages på vagten, og sørge for at alle gældende etiskeregler og patientsikkerheden overholdes.
Ved behov vil vi få assistance fra frivillige læger og sygeplejersker, som hyres ind til skræddersyede arrangementer og events.

Bestil Samaritter
Har du brug for hjælp?

Skal du arrangere et fodboldstævne, en festival, en koncert eller andre events, hvor mange mennesker er samlet, kan du bestille samaritter, der sørger for at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bemulighed for at hjælpe dig.
Hvis du akut mangler Samarittere til et arrangement, beder vi dig ringe os først.

For at bestille en Samarittervagt, beder vi dig udfylde bestillingsformularen. Du finder formularen ved at trykke på knappen “Bestil her”.
Det er også en god ide at læse vores “betingelser for rekviranter” før du bestiller vagten.
Hvis du hart brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Vi dækker de fleste typer arrangementer som f.eks. Festivals, kræmmermarkeder, sportsstævner, dyreskuer, cykkelløb, triatlons m.m.

Vi har dog ikke ikke ambulancer, helikoptere eller redningsbåde.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen. – Kontakt os for tilbud.
På vagter over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Vi opererer efter vejledende priser.
En stor festival koster mere end et lille fodboldstævne.
Lokale forskelle gør også at priser på transport, kan variere.
Det normale forbrug er inkl. i prisen, men der kan forekomme behandlinger hvor det kan være nødvendigt med brug af speciele salver, specielplastre, eller andet specielmateriale, som ikke er inkluderet i prisen. – Vi gør naturligvis hvad vi kan for at holde udgifterne nede.
Det er derfor ikke muligt at give en fast pris, da det kommer an på arrangementets størrelse og karrakter.
Kontakt os gerne for at høre mere vedr. priser.

Relaterede billeder: