Samarittere – Hvad kan vi?

Samaritterne – Hvad kan vi?

Vores Samarittere er håndplukkede “frivillige” der får et honorar for de vagter de deltager på.
– Til gengæld sætter vi høje standarder.
Uanset uddannelses baggrund, skal vores samarittere årligt gennemgå og bestå opdatering af uddannelsen og aflægge prøve, før  FIRSTaid-REDliv kan godkende at Samaritten kan bære vores samarit logo og må bruge titlen “Samarit i FIRSTaid-REDliv”.

Uddannelsesniveau

Vores beredskab er bygget op over flere niveauer, og vores folk har forskelig erhvervsmæssig baggrund i daglidagen. Dette giver en større fleksibilitet, når en opgave skal løses.

Aspirant (ASP)(Under uddannelse)

En aspirant hos os, er en person som enten ikke har påbegyndt eller fuldført uddannelsen til Samarit i FIRSTaid-REDliv.
Før aspiranten kan deltage som aspirant på vores vagter, skal aspiranten vurderes egnet til at påbegynde sin oplæring, og der bliver indhentet både Straffe- og børneattest.
Aspiranten vil blive klædt i synligt markeret FIRSTaid-REDliv tøj og mærkeret “ASPIRAT”, for at signalere at aspiranten at tilhører vores team.
Vores aspiranter har ikke tilladelse til at udføre selvstændige behandlinger, men følges med en uddannelses ansvarlig samarit. Herved begynder aspiranten at lære om vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med førstehjælp.
I takt med at aspiranten får noget praktisk erfaring, kan aspiranten efterhånden få lov til selv at lave behandlinger under opsyn.
I løbet af aspiranttiden vil egnede aspiranter, modtage en grundig uddannelse i førstehjælp (53 timer) suppleret med vores Samaritteruddannelse. – Ialt 136 timer + “on-the-jobtraining”
Aspiranttiden vare ca. 6 mdr. men er afhænger af aspirantens engagement og antal af vagter som aspiranten deltager på.

Samarit / “Førstehjælper” af 2. grad. (FHJ)

En “FØRSTEHJÆLPER” er en uddannet samarit i FIRSTaid-REDliv.
Samaritten har foruden sin grunduddannelse til Samarit, suppleret sin uddannelse med førstehjælp til dyr.
Samaritten kaldes “FØRSTEHJÆLPER”, da alle samaritter primært arbejder og færdes i teams på minimum 2 personer, hvoraf den ene er holdleder og den anden er samarit.
Holdlederen skal mindst være uddannet til skadestedsbehandler. Førstehjælperen er således assistent til Skadestedsbehandleren som er en sundhedsfaglig uddannet samarit. De ældre og meget erfarne Førstehjælpere kan dog fungere som holdleder på nogle vagter.
Samaritten må varetage selvstændige behandlinger af patienter og er på vagter markeret med samarit logoet og titlen “FØRSTEHJÆLPER”.
Uddannelsen til Samarit er på 136 timer og indeholder bl.a.:
Anatomi og fysiologi.
Udvidet førstehjælp.
Livreddende førstehjælp.
Brug af ilt og ventilationsudstyr, og kan assistere Skadestedsbehandleren ved Luftvejshåndtering med brug af sug.
Genoplivning med hjertestarter AED (hjertestarter).
Alarmering og korrekt kontakt til 1-1-2
Vurdering af skader og prioritering af tilskadekomne.
Patientvurdering med monitorering af puls, blodtryk og iltmætning.
Radiobetjening (til intern kommunikation)
Radiobetjening for behandling under instruks fra en skadestedsbehandler (Fjernbehandling).
Observation af patienter
Forflytningsteknikker (bl.a. båretransport)
Sygdomslære, herunder respiratorisk, cirkulatorisk, neurologisk sygdomslære)
Assistance ved tilkaldt ambulance.
Brug af immobiliseringsudstyr til at sikre patienten.
Kommunikation, konflikthåndtering og konfliktløsning.
Livreddende førstehjælp til hunde.
Prioritering af flere tilskadekommende
Udvidet psykisk førstehjælp. – Herunder Psykiske reaktioner og psykisk førstehjælp ved patienter og hjælpere.

Samarit / “FØRSTEHJÆLPER” af 1. grad. (FHJ)

En førstehjælper af 1. grad er uddannet samarit, som har meget erfaring og er  fagligt meget dygtig. 
Førstehjælperen af 1. grad, har gennem sit arbejde som Samarit tilegnet sig meget erfaring, og modtaget undervisning i ledelsesprincipper, der gør Samaritten istand til at virke som holdleder.
Førstehjælperen af 1. grad har ikke en godkendt sundhedsfaglig uddannelse, og kan derfor ikke udnævnes til skadestedsbehandler.
Samaritten er vurderet egen til at virke som Hold leder, på mindre vagter.

Sundhedsfaglig uddannet samarit / “Skadestedsbehandler” (SBEH)

En “SKADESTEDSBEHANDLER” er en uddannet samarit i FIRSTaid-REDliv, med en sundhedsfaglig uddannelse fra deres “civile” liv.
Samaritten har foruden sin grunduddannelse til Samarit, suppleret sin uddannelse med førstehjælp til dyr.
Samaritten kaldes “Skadestedsbehandler”, da samariten kan behandle på et større skadested, med flere tilskadekommende. Den sundhedsfaglige uddannelse kan være erhvervet i forsvaret eller i det civile sundhedsvæsen.
Uddannelserne kan f.eks. være Sygehjælper, Sygdomsbehandler, Social og Sundhedsassistent, Respiratorisk hjælper som er certificeret hos Rigshospitalet, Reddere m.m.

Skadestedsbehandleren er b.la. i stand til:
Supervision af andre samaritters behandlinger.
Triage af flere tilskadekommende.
Suturering af sår på uddeligering og ansvar fra læge.
Medicin administration på uddeligering og ansvar fra læge.
Patientpleje.
Kateterpleje i akutopstået situationer på uddeligering og ansvar fra læge.
Ledelse af Samaritterhold
m.m.

Skadestedsbehandleren kan være behandlingsansvarlig på en vagt og være stedfortræder for Sygeplejersken.

Behandlingsansvarligleder (BEHLED)

Den behandlingsansvarligeleder er en meget erfaren skadestedsbehandler, sygeplejerske eller læge, som har det overordnet ansvar for behandlerområdet og alle behandlingerne som udføres på vagten. I den behanlingsansvarligeleders fravær, vil vagtlederen eller en stedfortræder som er udpeget af den behanlingsansvarligeleder, fungere som stedfortræder for den behanlingsansvarligeleder.

Vagtlederaspirant (VLASP)

Vagtlederaspiranten er under uddannelse til vagtleder.
Vagtlederaspiranten har været Samarit hos FIRSTaid-REDliv i min. 5 år.
– Heraf min. 2 år som Holdleder.
Vagtlederaspiranten følger vagtlederen på vagter under sin uddannelse, og når vagtlederaspiranten vurderes klar til at varetage en vagt som vagtleder, vil vagtlederen få lov at være vagtleder på en mindre vagt under opsyn fra Vagtchefen. Her vil Vagtchefen “skygge” Vagtlederaspiranten i sit arbejde.
Hvis vagtchefen vurdere at Vagtlederaspiranten er i stand til at gennemfører vagter som Vagtleder på minde samarittervagter, vil Vagtleder assistenten blive udnævnt “VAGTLEDER”.

Vagtlederaspiranttiden vare minimum 12 mdr. men er afhænger af aspirantens engagement og antal af vagter som aspiranten deltager på.

Vagtlederassistent (VLASS)

Vagtlederassistenten er udpeget af Vagtleder til at være stedfortræder for vagtlederen ved større vagter, eller vagter med flere behandlingsområder.
Vagtlederassistenten er færdiguddannet vagtleder eller en meget erfaren Samarit og har været holdleder i min. 2 år.
Vagtassistente er meget erfaren i sit arbejde som samarit og skal kunne vejlede andre Samarittere og holdledere.

Vagtleder / Vagtchef (VL / VCH)

Vagtlederen har det overordnet ansvar for gennemførslen af vagten, og det vagthold som deltager på vagten. I samarbejde med den Behandlingsansvarligeleder, koordinere Vagtlederen alle behandlinger, og opgaver ved vagten.  Det er samtidigt  vagtlederen som er kontaktperson og koordinere opgaverne med kunden.
Vagtlederen skal være meget erfaren i sit arbejde som samarit og skal kunne vejlede Vagtlederassistenter, Samarittere og holdledere på direkte og indirekte via radiokommunikation. Vagtleder fungere som indsatsleder for samarittervagten ved større ulykker ved vagten, i tæt samarbejde med evt. redningstjenester.
Det er vagtlederens opgave at foretage en risicoanalyse af arrangementet, og forebygge evt. tilskadekomster der kunne have været undgået. Vagtlederen vil overfor kunden, kunne komme med henstillinger til sundhedsfaglige sikkerhedsmæssige tiltag, der bør bringes iorden før vagten kan gennemføres forsvarligt.
Vagtchefen har det overordnet ansvar for Førstehjælpsberedskabet.

Vi kan også tilbyde assistance fra frivillige læger og sygeplejersker, som hyres ind til skræddersyede arrangementer og events.

Hvis der er et behov for sygeplejerske og/eller læger ved dit arrangement, hyres disse særskildt ind til løsningen af opgaven.

Sygeplejerske / “SYGEPLEJERSKE” (SYPL)

En sygeplejerske i FIRSTaid-REDliv, er uddannet sygeplejerske og er anført i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sygeplejersken har fået en særlig efteruddannelse i FIRSTaid-REDliv, som gør at de kan arbejde uden for “hospitalets rammer” og kender til vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med opgaverne.
Sygeplejersken har det overordnet ansvar for Patientsikkerhed og behandlinger som fortages på vagten, og sørge for at alle gældende etiskeregler og patientsikkerheden overholdes.
Sygeplejersken er derfor med til at uddanne Samaritterne i FIRSTaid-REDliv.
Sygeplejersken kan være stedfortræder for Lægen.

Læge / “LÆGE” (LÆ)

Læge i FIRSTaid-REDliv, er uddannet læge og er anført i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lægen har fået en særlig efteruddannelse i FIRSTaid-REDliv, som gør at de kan arbejde uden for “hospitalets rammer” og kender til vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med opgaverne.
Løgen har det overordnet delegations og behandlingsansvar for Patientsikkerhed og behandlinger som fortages på vagten, og sørge for at alle gældende etiskeregler og patientsikkerheden overholdes.
Ved behov vil vi få assistance fra frivillige læger og sygeplejersker, som hyres ind til skræddersyede arrangementer og events.

Bestil Samaritter

Sørg for at være bestille i god tid, så har vi bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du akut mangler samaritter til et arrangement, beder vi dig ringe os først.

Bestil Samaritter.
Brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt vores kundeservice

Kontakt kundeservice
Bliv Samarit

Har du lyst at blive samarit hos os, skal du udfylde ansøgningsskemaet.
Så vil du høre fra os inden for kort tid.

Ansøg her