First Aid logo_hvid kant - Gældende

Skræddersyet førstehjælp for Sundhedsklinikker m.m.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FHJ-017.
Varighed: Efter aftale og indhold.
Antal deltagere: Det vælger du selv.

FIRSTaid-REDliv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer 100% til dine behov. Du kan bestemme hvad du vil have med på kurset, hvordan der skal undervises og hvor lang tid kurset skal tage. - Uanset indholdet så følger vi altid de gældende guidelines.

Som sundhedsfagligt personale, uanset om du er tandplejer, social og sundhedshjælper, eller læge, har I ansvaret for andre mennesker, og det er essentielt, at I er forberedt på, at uheld kan ske.
Vi gør jer i stand til at handle hurtigt og korrekt, så I skal yde førstehjælp effektivt og sikkert.

Vi skræddersyr førstehjælpskurser til jeres klinik ud fra Jeres behov. - På den måde Vi sørger for, at I får det optimale udbytte uanset, om I er en stor eller lille virksomhed, og vi kommer gerne flere instruktører, hvis I er mange medarbejdere. - Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr, så i får mest ud af kurset.

Vi afholder kurserne når det passer ind i Jeres tidsplan, – også efter almindelig arbejdstid, lørdage, søndage og helligdage.

Der er uendelig mange muligheder. Kun fantasien sætter grænsen.

Kontakt os, så vi kan få en nærmere snak om mulighederne.

Særlige bemærkninger:
Vores priser afhænger af, hvor lang tid kurserne tager og hvor mange instruktører, der skal deltage.

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Holdafgift
Prisen afhænger af varighed og deltagerantal og antal af instruktører.

Priseksempel:
Foredrag og demonstration af AED (Hjertestarter) 2 timer, med op til 50 deltagere. 
Kr. 2.500,-

Førstehjælpskursus 6 timer, med op til 24 deltagere.
Kr. 9.500,-

Alle priser er eksl. moms.

Kursusmaterialet som deltageren vil få udleveret, afhænger af kursustype, og indhold.
Eksempel på materialer:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte (Afhænger af kursus).
Nøglering med åndedrætsmaske (Afhænger af kursus).
Kuglepen.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Vores kurser følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC. 

Kurserne har til formål at klinikkens personale kan varetage basal førstehjælp og udvalgte akutte tilstande i henhold til gældende krav fra Den Danske Kvalitetsmodel, for at øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men. 
Hvis målet er at opfylde kriteriet for akkreditering, skal indholdet som minimum planlægges ud fra dette.

Der er uendelig mange muligheder. Kun fantasien sætter grænsen. Kontakt os, så vi kan få en nærmere snak om mulighederne.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier. 

Der udstedes ikke kursusbeviser ved foredrag og demonstrationskurser.
Der udstedes ikke elektronisk førstehjælpsbevis i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Relaterede billeder: