Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Hvordan bliver jeg Samarit?

Som samarit har du vagter ved f.eks.. sportsstævner, koncerter, festivaler og firmaarrangementer.
Her sørger du for en hurtig og grundig førstehjælpsindsats sammen med dine kollegaer, hvis ulykken skulle ske.
Du vil behandle alt fra fjernelse af splinter, et lille plaster på et sår, behandling af en forstuvet ankel, og til brug af avanceret genoplivningsudstyr og hjertestarter ved hjertestop.  
– Eller behandling af et tilskadekommet dyr.
– Kort sagt – Din indsats af hjælper skader og redder liv.

I dit arbejde som samarit er det vigtigt at være rolig, at have overblik over situationen, ligesom du gerne må udstråle professionalisme og selvsikkerhed i din behandling og fremtræden, da dette giver de tilskadekomne og tilskuerne til en ulykke tillid til, at alt er under kontrol.

Det er naturligvis klart, at de første vagter og dine første patienter kan virke forvirrende og måske også uoverskuelige. Når du får lov at øve dig på behandlingsprincipperne, får lov at behandle tilskadekomne og lærer vores udstyr at kende, vil du også opnå de fornødne færdigheder, til at håndtere det du kan komme ud for, når du er på vagt.

Uddannelsesstruktur

Grunduddannelsen til samarit hos FIRSTaid-REDliv, består af en grundig førstehjælpsuddannelse på 53 timer.
Her vil du modtage uddannelse i bl.a.:

 • Anatomi og fysiologi.
 • Udvidet førstehjælp.
 • Livreddende førstehjælp.
 • Brug af ilt og ventilationsudstyr, og kan assistere ved Luftvejshåndtering med brug af sug.
 • Genoplivning med hjertestarter AED (hjertestarter).
 • Alarmering og korrekt kontakt til 1-1-2.
 • Vurdering af skader og prioritering af tilskadekomne.
 • Patientvurdering med monitorering af puls, blodtryk og iltmætning.
 • Radiobetjening (til intern kommunikation).
 • Radiobetjening for behandling under instruks fra en skadestedsbehandler (Fjernbehandling).
 • Observation af patienter.
 • Forflytningsteknikker (bl.a. båretransport).
 • Sygdomslære, herunder respiratorisk, cirkulatorisk, neurologisk sygdomslære).
 • Assistance ved tilkaldt ambulance.
 • Brug af immobiliseringsudstyr til at sikre patienten.
 • Kommunikation, konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Prioritering af flere tilskadekommende.
 • Udvidet psykisk førstehjælp. – Herunder Psykiske reaktioner og psykisk førstehjælp ved patienter og hjælpere.

Ud over grunduddannelsen, foregår din oplæring på vagter hvor du indgår som Aspirant og får erfaring med behandling af rigtige tilskadekomne.
På vagterne som aspirant har du intet patientansvar, og der vil være en uddannelsesansvarlig Samarit, som har til ansvar at oplære dig i vores rutiner, på vagten. Det er også den uddannelsesansvarlige der skal sørge for at du få lov til at behandle rigtige skader. Den uddannelsesansvarlige Samarit, vil guide dig i dine behandlinger, og du opleve at jo mere erfaring du får, jo mere vil den uddannelsesansvarlige Samarit, “være en flue på vægen” og kun bryde ind, hvis det du gør er forkert. 

Du vil derfor blive fulgt nøje igennem hele din Aspirant tid, så vi er sikre på at du får den bedste oplæring, og at du er helt klar til varetage vagter som færdig uddannet Samarit.

Når du har gennemført og bestået din aspirtant tid, vil du modtage yderligere specialuddannelse i bl.a. Livreddende førstehjælp til hunde og du vil have mulighed for at kunne deltage eksterne kurser. 

Ud over grunduddannelsen,foregår din oplæring på vagter hvor du indgår som Aspirant.

Her har du intet patientansvar, og der vil være en uddannelsesansvarlig Samarit, som har til ansvar at oplære dig i vores rutiner, på vagten. Det er også den uddannelsesansvarlige der skal sørge for at du få lov til at behandle rigtige skader. Den uddannelsesansvarlige Samarit, vil guide dig i dine behandlinger, og du opleve at jo mere erfaring du får, jo mere vil den uddannelsesansvarlige Samarit, “være en flue på vægen” og kun bryde ind, hvis det du gør er forkert. 

Du vil derfor blive fulgt nøje igennem hele din Aspirant tid, så vi er sikre på at du får den bedste oplæring, og at du er helt klar til varetage vagter som færdig uddannet Samarit.

For at kunne bestå vores Samaritteruddannelse, skal du bestå 4 handleprøver, og en skriftlig prøve.
Derud over skal du være vurderet egnet til at indgå i vores beredskab.

Denne vurdering bliver foretaget af den Behandlingsansvarlige Samarit, samt vagtchefen.
Hvis du bliver vurderet egnet, vil vi tilbyde dig en Samarbejdsaftale og du vil blive udnævnt Samarit i FIRSTaid-REDliv.

Videreuddannelse i FIRSTaid-REDliv

Når du er færdig uddannet Samarit i FIRSTaid-REDliv, har du mulighed for at videreuddanne dig intern. Med videreuddannelsen, kan du f.eks. uddanne dig til vagtleder, med ansvar for vagten. Eller du kan være med til at oplærer nye Aspiranter.

Når du har været aktiv Samarit hos os i minimum 2 år, og har opnået meget erfaring og hvis du fagligt, er meget dygtig.  – Kan du blive holdleder.

Du vil modtage grundlæggende praktisk undervisning i ledelsesprincipper, der gør dig i stand til at virke som holdleder.

Som holdleder har du ikke en officiel titel, men du vil på større vagter, virke som holdleder på et Samaritterhold af 2 – 3 Samarittere.

Som Samarit som er holdleder har ikke en godkendt sundhedsfaglig uddannelse, og kan derfor ikke udnævnes til skadestedsbehandler.

Samaritten er vurderet egen til at virke som Holdleder, på mindre vagter

Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse, enten fra forsvaret eller fra sundhedsvæsnet, kan du efter 1 års tilfredsstillende tjeneste, som samarit blive udnævnt til “SKADESTEDSBEHANDLER”.

Uddannelserne kan f.eks. være Sygehjælper, Sygdomsbehandler, Social og Sundhedsassistent, Respiratorisk hjælper som er certificeret hos Rigshospitalet, Redderuddannelsen m.m.
Den sundhedsfaglige uddannelse kan være erhvervet i forsvaret eller i det civile sundhedsvæsen.
Udover din grunduddannelse som Samarit, har du suppleret din uddannelse med førstehjælp til dyr.

Som “Skadestedsbehandler”,  kan du behandle på et større skadested, med flere tilskadekommende, og du kan lave en effektiv, triage, og iværksætte den nødvendige behandling.

Skadestedsbehandleren er b.la. i stand til:

 • Supervision af andre samaritters behandlinger.
 • Triage af flere tilskadekommende.
 • Suturering af sår på uddeligering og ansvar fra læge.
 • Medicin administration på uddeligering og ansvar fra læge.
 • Patientpleje.
 • Kateterpleje i akutopstået situationer på uddeligering og ansvar fra læge.
 • Ledelse af Samaritterhold.
 • m.m.

Som Skadestedsbehandler kan du få tilopgave at være behandlingsansvarlig på en vagt og være stedfortræder for Sygeplejersken.

Den behandlingsansvarligeleder er udvalgt af ledelsen i FIRSTaid-REDliv.

Den behandlingsansvarligeleder er en meget erfaren skadestedsbehandler, sygeplejerske eller læge, som har det overordnet ansvar for behandlerområdet og alle behandlingerne som udføres på vagten.

I den behanlingsansvarligeleders fravær, vil vagtlederen eller en stedfortræder som er udpeget af den  behanlingsansvarligeleder, fungere som stedfortræder for den behanlingsansvarligeleder.
På vagter hvor det vurderes nødvendigt, kan Vagtlederen udpege en erfaren Skadestedbehanddler som Behandlingsansvarlig.

Erfarne Samarittere, med mere end 3 års tjeneste, kan efter ansøgning gennemgå et uddannelsesforløb til Vagtleder.

Uddannelsen tager ca. 2 år, og du vil under din uddannelse følge Vagtlederen, som har til ansvar at oplære dig.

Under din uddannelse vil du grundigt blive sat ind i Vagtlederens opgaver, og du vil gennemgå en grundig oplæring i risikoanalyse, vagtplanlægning, ledelse m.m.

Som Vagtlederaspirant vil du efter 1 års uddannelse kunne bruges som Vagtlederassistent på større vagter, og få ansvaret for et mindre behandlersted.

De sidste 6 mdr., af din uddannelse vil du fungere fulgt ud som Vagtleder. – Her vil Vagtchefen følge dig, og vil være til rådighed for dig ved behov. – Men det forventes at du selv kan afholde din vagt.

Her forventes det at: du kan klare det overordnet ansvar for gennemførslen af vagten, og det vagthold som deltager på vagten. I samarbejde med den Behandlingsansvarligeleder, skal du som vagtleder kunne koordinere  alle behandlinger, og opgaver ved vagten.  Samtidigt skal du kunne virke som kontaktperson og koordinere opgaverne med kunden.

Du skal kunne vejlede Vagtlederassistenter, Samarittere og holdledere direkte og indirekte via radiokommunikation. Ydeligere skal du kunne fungere som indsatsleder for samarittervagten ved større ulykker ved vagten, i tæt samarbejde med evt. redningstjenester. 

Når du er færdiguddannet vil du blive udnævnt vagtleder.

 

bliv samarit
Har du brug for hjælp?

Har du lyst at blive samarit hos os, skal du udfylde ansøgningsskemaet.
Så vil du høre fra os inden for kort tid.

Læs om uddannelsen
Her kan du læse om uddannelsen og kravet for at indgå i vores eftertraktet beredskab.

Kan jeg blive Samarit?

Som udgangspunkt kan alle blive samarit hos os.

For at blive samarit hos FIRSTaid-REDliv skal du som minimum opfylde flg:

Du er fyldt 18 år.

– Du har tilfredsstillende straffeattest.

– Du kan fremvise en  børneattest uden anmærkninger.

– Du er punktlig, fleksibel og professionel i dit arbejde.

– Du er ansvarsbevidst.

Nej! – Det koster ikke noget.

Din uddannelse som Samarit hos os er gratis for dig.

Tilgengæld kræver vi at du er aktiv og deltager på de kurser og uddannelser, der er nødvendige for at du kan opfylde kravet for at indgå i vores beredskab.

Efter endt basisuddannelse vil du modtage en uniform som du skal bruge på vagterne.
Uniformen betaler vi, og den skal afleveres igen, hvis du vælger at stoppe.

Engagement tager tid, men du bestemmer i grunden selv, hvor meget tid du vil investere.

Da det er en omkostningsrig uddannelse vi giver dig, har vi dog krav om at du som minimum deltager på 3 vagter årligt, samt årlige opdateringskurser.

En vagt kan vare fra få timer til hele weekender.

Udover dine Samaritervagter, må du forvente at bruge tid på træner du med de andre samaritter fra FIRSTaid-REDliv, så du hele tiden er opdateret og kan yde dit bedste.

Når du starter op på din uddannelse starter du som Aspirant. – Aspiranttiden er en del af din uddannelse.
Eftersom FIRSTaid-REDliv betaler for din uddannelse, er der krav om at du har vist interesse ved at have deltaget på minimum 3 vagter som aspirant, før du kommer på kursus. Samtidigt binder du dig for en periode på min. 3 år som samarit.

I løbet af din aspirant tid, vil den behandlingsansvarlige vurdere hvorvidt du er klar til at komme på uddannelse som Samarit.

Du får IKKE løn for arbejdet. At være samarit er en frivilig fritidsbeskæftigelse. 

Men:
Vi betaler hele din uddannelse som samarit.
Vi betaler din uniform.
Du får mad på vagterne.
Når du er færdiguddannet og indgår på vagtholdet får du et beskedent honorar for de vagter du deltager på.

Relaterede billeder: