Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Bestil Samarittervagt

Udfyld formularen, og send den til os. Når vi har modtaget formularen vil vi kontakte dig hurtigst mulig.
Vi bestræber os på at svare alle henvendelser inden for 24 timer i hverdagene, I weekender kan der gå helt op til 42 timer, fra modtagelsen.

Vagtbestemmelser for rekvirenter

Før du bestiller, anbefaler vi dig at læse bestemmelserne igennem
  1. Vagtbestillingen skal, for at kunne blive effektueret til tiden, være FIRSTaid-REDliv i hænde mindst fire uger før vagtens afholdelse.
    Vi vil på trods af dette altid forsøge at dække en vagt – vi giver altid besked, hvis det ikke er muligt at dække vagten.
  2. FIRSTaid-REDliv kan, på trods af overholdelsen af fire ugers fristen, afslå at oprette vagt.

Det påhviler  ekvirenten at sørge for egnede vagt- og opholdsfaciliteter med vand, god belysning, adgang til strøm og fornøden varme. 

Kan egnede vagt- og opholdsfaciliteter ikke skaffes, kan Samaritterholdet selv medbringe telt/teltvogn, der er indrettet som vagtrum (Faktureres separat).

Der skal der altid være rent drikkevand samt æble-/multijuce til rådighed til brug i behandlingsøjemed.

Er de tildelte faciliteter af en særdeles ringe kvalitet, eller andre forhold gør, at vagtchefen skønner at en vagt er uforsvarlig at gennemføre, kan det fremmødte mandskab undlade at oprette vagten. Dette meddeles omgående til rekvirentens kontaktperson, således eventuelle fejl hurtigt kan udbedres og vagten kan oprettes.

FIRSTaid-REDliv er ikke ansvarlig for evt. økonomisk eller andet tab dette måtte medføre rekvirenten eller arrangementet.

Hvor intet andet er aftalt stilles altid med min. 2 Samaritter, samt evt. Aspiranter (førstehjælperer underoplæring).
I nogle tilfælde er 2 samaritter dog for få, og Vagtchefen vil ud fra oplysningerne og skøn vedrørende arrangementets art og omfang altid vurdere og bestemme vagtstyrkens størrelse.

Vagtmandskabet fra FIRSTaid-REDliv er altid udstyret med et ID-kort der er udstedt af FIRSTaid-REDliv.

Vagtmandskabet møder altid med standard materiel (inkl. akutudstyr, som ilt, AED (hjertestarter), Spineboard og kraver m.).
Er særlig materiel nødvendigt, fremskaffes det efter aftale og evt. mod særskilt betaling.

FIRSTaid-REDlivs mandskaber består af Førstehjælpere, Skadestedsbehandlere (SSH, SSA, Sygdomsbehandlerer, Sygehjælperer) og Sygeplejersker.

Vores samaritterhold færdigbehandler de fleste skader på stedet og tilkalder ambulance eller sygetransport, i det omfang at samaritterne skønner det nødvendigt.

Det er vigtigt, at rekvirenten og andre på stedet ikke gør dette, således oplysninger videregives korrekt, og dobbeltbestilling og unødig brug samt blokering af 1-1-2 kan udgås.

Rekvirenten er forpligtet til at betale sygetransport, hvis dette ikke er dækket af andet abonnement.

Der betales normalt et depositum forud, for oprettelse af vagten, gældende fra den til enhver tids fastsatte prisliste.
Vagten faktureres efter endt opgave, ud fra fastsatte prisliste/tilbud.

Det fastsatte beløb inkluderer forbrug af materiel, og forbindingsstoffer. Dette er dog undtaget køle/varmeposer, elastikbind, Splints Compeed, Brandsårsmateriel, akutudstyr (AED, Ilt, sug m.m.) Medikamenter, samt diverse salver.

Kørselsudgifter forbundet med transport af mandskaber og udstyr, afregnes efter den til enhver tids gældende takts, (pt. Pålydende kr. 2,50,-/km – Der tages forbehold for prisændringer). Regning opkræves af FIRSTaid-REDliv og ikke af de enkelte Samaritter.

Medbringes Telt/Campingvogn faktureres dette efter endt opgave, ud fra fastsatte prisliste.

Ved større arrangementer afregnes efter aftale/tilbud.

Ved arrangementet, hvor der tages entre, afregnes efter tilbud/nærmere regler.

Endelig prisliste kan fås ved henvendelse til info@firstaid-redliv.dk.

Alle vore priser er vejledende og pålægges moms.

Vagtlederen skal altid have oplyst, hvis der er stævnelæge og/ eller ambulance m. tilstede under arrangementet, samt direkte telefon nummer til disse.

Vagtlederen skal have direkte telefon nr. / telefonliste, til kontaktperson(er) ved arrangermentet.

FIRSTaid-REDliv forbeholder sig retten til at aflyse en vagt, hvis vi p.g.a. pludseligt opstået sygdom ikke kan dække vagten på forsvarlig vis.

Når kunden har bestilt et beredskab fra FIRSTaid-REDliv, bliver datoen reserveret til kunden. Dette betyder at vi i mange tilfælde må sige nej til andre kunder, og vores mandskaber tager ofte fri fra arbejde for at kunne dække vagten.

Derfor gælder flg. ved aflysning af vagten (Uanset årsag):
Aflyser rekvirenten en vagt mindre end 10 dage inden vagtens starttids- punkt opkræves der et gebyr på svarrende til 50% af samlede pris.
Aflyser rekvirenten en vagt mindre end 5 dage inden vagtens starttids- punkt opkræves der et gebyr svarrende til 75% af samlede pris.
Afbestilles vagten  på dagen, opkræves der et gebyr svarrende til 100% af samlede pris.

Aflyser rekvirenten en vagt efter samaritternes ankomst eller er der forhold hos kunden som gør at vagten ikke kan oprettes på en forsvarlig måde, og kunden ikke er i stand til at udbedre forholdet, opkræves den fuldepris, samt kørselsgodgørelse.

Beløbet fremgår af ordrebekræftigelsen.

Ved vagter med varighed over 3 timer, skal Vagtmandskabet og Aspiranter forplejes rimelig for rekvirentens regning. Dog skal vagtmandskabes, men almindeligvis ikke anderledes end øvrige hjælpere ved arrangementet.

Gratis drikkevare altid være tilgængelig for Vagtmandskabet.

Vagtmandskaberne må ikke nyde øl, vin eller spiritus før og under vagten.

Kan rekvirenten ikke levere forplejning, kan dette selv købes/medbringes. Kunden faktureres da herfor.

Bemærk
Junkfood, så som pølser, toast, burgere ol. betragtes ikke mad. – Gratis drikkevare skal altid være tilgængeligt under hele vagten.

Spisetider hvor det er rekvirentens pligt, at sørge for forplejning (dog kun ved vagter af varighed over 3 timer):.
Mellem kl. 07.00 og kl. 09.00:                            Morgenmad.
Mellem kl. 11.00 og kl. 13.00:                            Frokost/middagsmad/Sandwich.
Mellem kl. 17.00 og kl. 19.00:                            Aftensmad.
Vagter der strækker sig ud over kl. 22.00:       Aftenskaffe/natmad.

Vores samaritter er sundhedsfagligt uddannet og modtager Honorar for opgaven.
Dette betyder at vi stiller høje krav om faglige kvalifikationer, og professionalisme hos vores mandskaber.
Ligeledes følger vi De etiske regler fra Dansk Sygeplejeråd.
– Dette gør at vores mandskaber altid fokus på opgaven med patienten i centrum.

Vi udleverer ikke allergimedicin, hovedpinepiller eller anden medicin, til folk, uanset årsag.
– Vores medicinpakning er KUN til brug som led i en behandling jf. regelsæt for vores sundhedsfaglige personale.

Vi udleverer ikke isposer, forbindingsmaterialer eller anden udstyr ved henvendelser fra Gæster, aktører eller andre tilstedeværende.

Det er ikke muligt at fylde kundens eller besøgendes førstehjælpskasser eller skabe op.
Hvis der er brug for dette er man velkommen til at rette henvendelse til vores kundeservice på info@firstaid-redliv.dk.

Vores medbragte udstyr er til brug for vores mandskaber under behandling af tilskadekomne patienter.

FIRSTaid-REDliv vil være taknemmelig for en presseomtale, eller gratis annonce i et eventuelt program.

Teksten kunne evt. være:
”Samaritterne fra FIRSTaid-REDliv, passer på os ved dette arrangement. – Så er vi på den sikre side.”
Eller:
“Førstehjælpsberedskabet ved dette arrangement varetages af FIRSTaid-REDliv. – Så er vi på den sikre side.”
Eller
“Førstehjælpsberedskabet fra FIRSTaid-REDliv passer på os ved dette arrangement. – Så er vi på den sikre side.”

FIRSTaid-REDliv
– Din leverandør af kvalitetskurser i førstehjælp og professionelle Samaritter.

Kontakt kundeservice

Har du brug for hjælp, så kontakt os!
Vi lover at vende tilbage inden for 24 timer i hverdagene.
Haster det, så står vi klar til at hjælpe dig på telefon +45 20713165

Relaterede billeder: