First Aid logo_hvid kant - Gældende

Friluftsførstehjælp for Anlægsgartnere og Skovarbejdere m.m.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FRI-004.
Varighed:  12 Timer + pauser.
Antal deltagere: Maks. 16 deltagere (Anbefalet 8).

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning, samt at kunne håndtere dagligdagens skader, man oftest kan komme ud for som anlægsgartner eller skovarbejder m.m.

Ved uddannelsens afslutning forventes det at den enkelte deltager kunne:

 • Tage ledelsen.
 • Standse ulykken og sikre sig at andre ikke kommer tilskade.
 • Yde korrekt livreddende førstehjælp, herunder at give hjerte og lunge redning (H-L-R).
 • Standse en livstruende blødninger, og håndtere traumatisk amputationer.
 • Give korrekt førstehjælp til Choktruede i naturen.
 • Foretage korrekt alarmering under særlige forhold.
 • Yde psykisk førstehjælp.
 • Kende til symptomerne og førstehjælpen ved livstruende sygdomme.
 • Yde korrekt førstehjælp ved hverdagens skader der sker i naturen.
 • Samt yde korrekt førstehjælp til: Stikskader, brandskader, faldskader, Kulde / Varmeskader, forgiftningsskader, akutte sygdomme samt afrevet legemsdele og brud.
 • Bringe den tilskadekomne i sikkerhed.

Indholdet i dette kursus er tilpasset folk anlægsgartnere, skovarbejdere. o.l. der arbejder i naturen hvor hjælpen kan have svært ved at komme frem.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk
Førstehjælpsråd (DFR), men er IKKE et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).
Kurset bygger på praktisk indlæring og aktiv deltagelse af kursisterne som læremetodik ud fra filosofien at du lærer mere af hvad du gør, end hvad du hører.

På kurset lægger vi vægt på de typiske skader man som anlægsgartner kan komme ud for på en travl arbejdsdag.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Der gennemgås bl.a.:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Genoplivning af livløs person uden/med brug af AED (hjertestarter).
 • Forstuvninger og led skader.
 • Alarmeringsprocedurer.
 • Temperaturpåvirkninger.
 • Akutte sygdomme.
 • Afrevet legemsdel.
 • Faldskader.
 • Brud og knusningsskader.
 • Egen sikkerhed.
 • Nødtransport af tilskadekommet.
 • Hvordan finder hjælpen frem.
 • Praktiske øvelser/træning i form af cases m.m.

 

Særlige bemærkninger:
Der udstedes IKKE førstehjælpsbevis udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.
For kursusbevis fra DFR, henvises til funktionsuddannelsen ”FUNK-005 - Førstehjælpere med særligt ansvar”.
De praktiske øvelser foregår delvis ude og inde, og kursusdeltagerne forventes at klæde sig derefter.

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 10.500,-
Pr. hold op til 12 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 1.050,-
Pr. ekstra deltager op til 16 deltagere pr. hold.

Prisen er for op til 12 deltagere pr. hold.
Der er plads til maks. 16 deltagere pr. hold. mod mér pris.
Hvis i er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Dele af kurset følger Dansk Førstehjælpsråd uddannelsesplan. –  Denne del omhandler “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer).

 (Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan.
– Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen. 
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Kurset afholdes over 2 dage (2 dage x 7 timer).

BEMÆRK
For kursusbevis fra Dansk Førstehjælpråds uddannelsesstruktur, henvises der til funktionsuddannelsen ”FUNK-005 – Førstehjælpere med særligt ansvar”.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd, for modulet “Førstehjælp ved hjertestop” – 4 timer, til de deltagere der gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.