First Aid logo_hvid kant - Gældende

Samaritteruddannelsen

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FHJ-SAMUDD
Varighed: 120 timer + pauser.
Antal deltagere: maks 12 deltagere pr. hold. (anbefalet maks 8 deltagere pr. hold.)

Kurset henvender sig til foreninger, virksomheder eller personer, som ønsker at indgå som samarit i en forening eller på arbejdspladsen. Udannelsen er bygget op over Dansk Førstehjælpsråds kursus i førstehjælp højt niveau, indeholder således:

Basismodulerne:

Tilvalgsmodulerne:

 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor.
 • Førstehjælp ved blødninger.
 • Førstehjælp ved småskader.
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger.
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger.
 • Førstehjælp ved sygdomme.
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. Hovedskader.
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn.
 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
 • Medborgerførstehjælp.
 • Førstehjælpere med særligt ansvar.

Udover dette indeholder kurset også emner som:

 • Psykisk førstehjælp.
 • Udstyrskendskab.
 • Genoplivning med genoplivningssæt (Ventilationspose, medicinsk oxygen m.m.)
 • Anvendelse af immobillationsudstyr (Spineboard, halskrave m.m.) til børn og voksne.
 • Transport af patient.
 • Patientundersøgelse og skadesvurdering.
 • Skadestedslære.
 • Etik og patientens rettigheder.
 • Indrettelse af behandlerområde.
 • Akuttasken.
 • Behandlertasken.
 • Interne alarmprocedurer.
 • Infektion og hygiejne.
 • Samt omfattende øvelser og træning.

Udannelsen giver deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger, at deltageren efter uddannelsen er i stand til at indgå i et samariterteam, ved større arrangementer og høj risiko arrangementer. Ved uddannelsens afslutning skal deltageren kunne bestå en skriftlig prøve samt 4 handleprøver.
For at gøre handleprøverne så realistiske som overhoved muligt, vil der under uddannelsen blive brugt sminkede figuranter, hvis "spil" er særdeles overbevisende og som i nogle situationer kan være skræmmende.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale

Krav for deltagelse:

Deltageren SKAL som minimum gyldigt bevis for gennemført Basisuddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” SAMT ”Førstehjælp ved ulykker”, eller tilsvarende før kursusstart.

Deltagerne vil løbende blive vurderet, og der vil være indlagt stopprøver undervejs i kurset.

BEMÆRK:
Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd, for de dele af kurset der følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur, til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

Kontakt os for tilbud.

 

Relaterede billeder: