First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp for Tandlæger, klinikassistenter m.m.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC.
Dette kursus, eller dele af dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

Kursus nr.: FHJ-012.
Varighed:  4 Timer + pauser.
Antal deltagere:
Maks. 12 deltagere (Anbefalet 8). - Hvis I er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Tandlæger samt Tandplejere skal i følge gældende retningslinier undervises årligt i førstehjælp.
Det gælder f.eks. Hjerte-Lunge-Redning samt ventilation med maske samt brug af Epi-Pen.

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker der sker i tandlægeklinikken, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning, samt at kunne håndtere tilfælde af akutopstået overfølsomhed.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Handle hensigtsmæssigt ved akut opstået hjertestop, samt akut opstået overfølsomhedsreaktion.
 • Tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at, komme til skade.
 • Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset vejrtrækning som følge af ulykker eller akutopstået sygdom.
 • Udføre korrekt genoplivning af en livløs Voksen/barn både med og uden brug af AED (hjertestarter).
 • Fører en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.
 • Udfører nødflytning af en tilskadekommet voksen/barn.

På kurset lægger vi vægt på de typiske skader man som Klinikpersonale kan komme ud for i en travl Tandlægeklinik.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning og filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad
man hører om. De praktiske øvelser foregår på gulvet kursdeltagerne anbefales at medbringe flade sko og praktisk tøj der tåler at blive beskidt, til dette formål.

Der gennemgås bl.a.:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Livreddende førstehjælp–ABC.
 • Korrekt alarmering.
 • Genoplivning af en livløs person uden normal vejrtrækning.
 • Genoplivning af en livløs person uden normalvejrtrækning ved brug af AED.
 • Førstehjælp ved overfølsomhedsreaktioner og anafylaktisk shock.
 • Psykisk førstehjælp.
 • Praktiske øvelser/træning m.m.

Særlige bemærkninger:
Der udstedes kursusbevis, til de deltagere der gennemføre og består kurset på tilfredsstillende vis.
Der udstedes IKKE førstehjælpsbevis udstedt i regi af Dansk Førstehjælpsråd.
For kursusbevis fra DFR, henvises til basisuddannelsen ”BASIS-001 – Førstehjælp til hjertestop” samt
Tilvalgsuddannelsen ”TILVALG-004 - Førstehjælp ved sygdomme”.

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 5000,-
Pr. hold op til 12 deltagere.
Hvis I er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning bliver afholdt med høj aktivitet, af certificerede instruktører.

Dette kursus følger de gældende retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC. Dette kursus er IKKE en del af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016.

 Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan.
– Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen. 
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Kurset har til formål at klinikkens personale kan varetage basal førstehjælp og udvalgte akutte tilstande i henhold til gældende krav fra Den Danske Kvalitetsmodel, for at øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men. 
Målet er at opfylde kriteriet for akkreditering.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Der udstedes ikke elektronisk førstehjælpsbevis i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Relaterede billeder: