Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælper med særligt ansvar

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

Kursus nr.: FUNK-005.
Varighed: 12 timer + pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.
Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale

På kurset gennemgås bl.a.:
Basisuddannelserne:
• "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer).

Tilvalgsuddannelser:
• ”Førstehjælp ved blødninger” 1,5 timer.
• ”Førstehjælp ved småskader” 1,5 timer. 
• ”Førstehjælp ved sygdomme” 1,5 timer. 
• ”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer. 

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:

• Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer). 
• Særtillæg 2, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 0,5 time. 

Kurset er på 12 timer + pauser.

BEMÆRK:
Kurset kan sammensættes af flere eller andre moduler.
Kontakt os for tilbud.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

 

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 10.000,-
Pr. hold op til 12 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 1000,-
Pr. ekstra deltager op til 16 deltagere pr. hold.

Der er plads til maks. 16 deltagere pr. hold. mod mér pris.
Hvis I er flere, så ring lige til os, så finder vi en løsning.

Alle priser er eksl. moms.

Deltager pris
Kr. 1000,-
Pr. deltager på åbne kurser.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen.
Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.
Kurset afholdes over 2 dage (2 dage x 7 timer).

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: