Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Opdatering af Førstehjælp ved Hjertestop

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

Kursus nr.: OPDAT-001.
Varighed: 3 timer + pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Hver deltager, bør medbringe egen førstehjælpsbog/-hæfte fra tidligere kursus.

På kurset gennemgås bl.a.:
Overlevelseskæden.
Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Genoplivning af livløs person med og uden brug af AED (hjertestarter).
Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene.

Lejring af bevidstløse.
Alarmering.
m.m.

Kurset er på 3 timer og kan mod tillæg, udvides med et tilvalgsmodul.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

 

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 4.500,- + moms

Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 400,-
Pr. enkelt deltager.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kuglepen.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
I kurserne er der i langt små pauser i undervisningen. Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Kursisten skal medbringe egen Kursusbog/ – hæfte, fra tidligere kursus.
Hvis kursisten ikke har en Kursusbog/ – hæfte, kan denne lånes eller tilkøbes 
hos instruktøren.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: