Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp ved ulykker

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

Kursus nr.: BASIS-002.
Varighed: 2 timer + pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Førstehjælp ved ulykker sætter deltageren i stand at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen førstehjælpsmappe, samt nødvendig materiale

På kurset gennemgås bl.a.:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
Nødflytning.
Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
Alarmering – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge.
Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning.
Stabilt sideleje/sideleje
Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt.
Psykisk førstehjælp.
m.m.

BEMÆRK:
Kurset er på 2 timer + pauser og "Førstehjælp ved ulykker" skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis.

 

BESTIL DETTE KURSUS
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 3000,-
*( Kr. 2000,-)

Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 400,-
Pr. enkelt deltager.

*Prisen er ved afholdelse i forlængelse med “Basis-001” og/eller “Basis-003”.

Alle priser er eksl. moms.

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kursusbog / -hæfte.
Kuglepen.
Nøglering med åndedrætsmaske.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
Der er indlagt små pauser i undervisningen. Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: