Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Førstehjælp i skolen 7 – 9 klassetrin.

Kursus nr.: FHJ-004. Varighed: 7 timer + pauser. Antal deltagere: Maks. 16 deltagere. Førstehjælpsundervisningen i skolerne er fastsat i undervisningsloven. Førstehjælpsundervisningen har længe været obligatorisk i skolerne i bl.a. Norge og Sverige, og har vist sig at udvikle eleverne på en positiv måde, og undersøgelser viser at dette samtidigt er med til at reducere mobning […]

Læs mere

Førstehjælp for erhvervschauffører

Kursus nr.: FUNK-007. Varighed: 3 timer inkl. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle […]

Læs mere

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering. Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser. På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører […]

Læs mere

Opdatering af livreddende førstehjælp

Kursus nr.: OPDAT-003. Varighed: 3 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag, f.eks. fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, livstruende blødninger og livstruende forbrændinger. Hver deltager, får udleveret egen førstehjælpsmappe, samt nødvendig […]

Læs mere

Opdatering af Førstehjælp ved Hjertestop

Kursus nr.: OPDAT-001. Varighed: 3 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop. Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser. Hver deltager, bør medbringe egen førstehjælpsbog/-hæfte fra tidligere kursus. På kurset gennemgås bl.a.: Overlevelseskæden. Førstehjælpens 4 hovedpunkter. […]

Læs mere

Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne.

Kursus nr.: OPDAT-EUD-001. Varighed: 6½ timer + pauser. Antal deltagere:  16 deltagere pr. hold. ( maks 18 deltagere pr. hold mod merpris.) Funktionsuddannelsen Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelsen repeterer tidligere indlærte førstehjælpskompetencer. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige førstehjælpssituationer som brancherelaterede […]

Læs mere

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Kursus nr.: FUNK-EUD-002. Varighed: 12 timer + pauser. Antal deltagere:  16 deltagere pr. hold. (maks 18 deltagere pr. hold. mod merpris) Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp afvikles på de erhvervsuddannelser i EUD-regi hvor eleven skal erhverve kørekort som led i erhvervsuddannelsen. Uddannelsen er kompetencegivende jf. Kørekortbekendtgørelsen. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra […]

Læs mere

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

Kursus nr.: FUNK-EUD-001. Varighed: 12 timer + pauser. Antal deltagere: Optil 16 deltagere pr. hold. Der kan mod mer pris deltage maks 18 deltagere pr hold. Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret […]

Læs mere

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Kursus nr.: FUNK-007. Varighed: 8 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport. Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter […]

Læs mere

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Kursus nr.: FUNK-004. Varighed: 7 timer + pauser. Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold. Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær Overordnet […]

Læs mere