Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

First Aid logo_hvid kant - Gældende

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperatur-påvirkninger

Dette kursus er en del af Dansk førstehjælpsråds (DFR) uddannelsesstruktur fra 2016.
Du kan se de moduler og uddannelser som vi tilbyder jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesstruktur fra 2016 ved at klikke på knappen.

FØRSTEHJÆLP VED SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNING

Kursus nr.: TILVALG-006.
Varighed: 1 time inkl. pauser.
Antal deltagere: maks 16 deltagere pr. hold.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Kurset følger de retningslinjer og anbefalinger der udgives af The European Resuscitation Council (ERC) og Dansk Førstehjælpsråd (DFR), og er et standard kursus fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj, samt flade sko/støvler til dette formål.

På kurset lægger vi stor vægt på praktisk træning. Filosofien bag kurset er at man lærer mere af hvad man gør end hvad man hører om.
De praktiske øvelser foregår på gulvet og delvis ude, kursusdeltagerne anbefales at medbringe praktisk tøj til dette formål.

Hver deltager, får udleveret egen kursusmappe, samt nødvendig materiale.

På kurset gennemgås flg. hovedemner:
Førstehjælp ved hedeslag.
Førstehjælp ved forbrændinger.
Førstehjælp ved forfrysninger.
Førstehjælp ved nedkøling af kroppen.

Kurset er på 1 time inkl. pauser.

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført.

Der udstedes førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd til de kursister der gennemføre kurset på tilfredsstillende vis såfremt deltageren har gennemgået en kompetencegivende basis uddannelse.

 

 

Bestil dette kursus
Har du brug for hjælp?

For bestilling af dette kursus beder vi dig udfylde vores bestillingsformular.
Sørg for at være bestille i god tid, for at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig.
Hvis du har brug for hjælp til bestillingen, så ring til os.

Hold afgift
Kr. 2.000,-

* Kr. 500,-
Pr. hold op til 16 deltagere.

Deltager afgift
Kr. 280,-
Pr. enkelt deltager.

*Prisen er gældende hvis kurset afholdes i forlængelse med en basisuddannelse eller funktionsuddannelse.

Alle priser er eksl. moms.5

Deltageren vil få udleveret:
Kursusmappe.
Kuglepen.
Samt nødvendigt materiale.

Vi dækker hele landet.
De første 50 km. er inkl. i prisen.
Kørsel ud over 50 km., samt evt. parkering-, bro- / færgeafgift kommer i tillæg til prisen.
På kurser over flere dages varighed, kommer evt. tillæg for overnatning.

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!

På førstehjælpskurser, afholdt i regi af Dansk Førstehjælpsråd, er der plads til maksimum 16 deltagere pr. hold, pr. instruktør, såfremt andet ikke oplyst.
Hvis der er flere deltagere deles kurset op i 2 hold.

Kursets varighed er fastlagt jf. gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd. – Dette betyder at kurset ikke kan afholdes på kortere tid. 
I kurserne er der i langt små pauser i undervisningen. Længerevarende pauser kommer i tillæg til oplyste tid.

Kursisten skal medbringe egen Kursusbog/ – hæfte, fra tidligere kursus. Hvis en sådan ikke haves, kan kursisten låne eller tilkøbe  en Kursusbog/ – hæfte, hos instruktøren.

Der udstedes kursusbevis til de deltagere der gennemgår og består kurset på tilfredsstillende vis, jf. de i uddannelseplanens beskrevne kriterier.

Relaterede billeder: